MEERWAARDE DOOR SAMENWERKING

 

STANDPUNTEN   &   PERSTEKSTEN   &   Programma   &   DOEL

 

2018

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT

        internetkrant De LENNIKSE TRIBUNE       

2017

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT

        internetkrant De LENNIKSE TRIBUNE       

2016

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT

        internetkrant De LENNIKSE TRIBUNE       De LENNIKSE TRIBUNE - 12x per jaar! 

2015

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT

              alle voorpagina's van 2015 - Lennikse Tribune

 

2014

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT


       

 

2013

Lennikse internetkrant : De LENNIKSE TRIBUNE
-  onze visie op het Lennikse gemeentebeleid -
   Standpunten van de fractie   N-VA – LENNIK KWADRAAT


 


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012'De Vragende Partij' (thema-polls VRT - www.deredactie.be) - Onze standpunten over wat bij Lennikenaren leeft 


 

PERSBERICHTEN  

 


2019

   

PERSTEKST: 

Rechtbank vernietigt benoeming van LB-leden in het Lenniks Bijzonder Comité Sociale Dienst  (OCMW)

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgt daarmee de fractie N-VA - LENNIK KWADRAAT die een klacht had ingediend. De Raad oordeelde dat de kandidaten van Lijst Burgemeester niet benoemd mochten worden omdat de akte die hen voordroeg, onwettig was.
Gelukkig komt de werking van het Bijzonder Comité, dat sinds januari zonder de liberale vertegenwoordigers vergadert en beslist, niet in het gedrang. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op voor een correcte werking.


(19 februari 2019)

  


2018

   

PERSTEKST: 

N-VA - LENNIK KWADRAAT wint de verkiezingsstrijd en wil een meerderheidsbestuur op de been brengen gericht op een ander en open beleid.
Het kartel roept ter zake alle democratische politieke krachten op om met een open geest de toekomst van Lennik uit te tekenen zonder rancune en zonder taboes en zonder de duidelijke winnaars van de verkiezingen uit te sluiten.
In het kader van onderhandelingen zal het er eveneens op aankomen om de volgende jaren zonder verlammende conflicten,
Lennik vernieuwend, respectvol en correct te besturen.

Perstekst : De Lennikenaar wil een ander bestuur! N-VA - LENNIK KWADRAAT staat er klaar voor!

(17 oktober 2018)

PERSTEKST: 

gemeenteraadsfractie N-VA - LENNIK KWADRAAT roept gemeenteraad van Lennik samen :
De perstekst.
De ondertekende samenroeping.
Ons agendapunt 1, agendapunt 2, agendapunt 3, agendapunt 4, agendapunt 5, agendapunt 6.

( september 2018)


Bekijk het volledig verkiezingsPROGRAMMA van kartel N-VA - LENNIK KWADRAAT :  
'VISIE 2018 - 2030'
 

#LennikKanBeter

in mooie lay-out (PDF)

PROGRAMMA : tekst pagina na pagina (PDF)


PERSTEKST: 

Nieuw politiek feit in Lennik :
Gouverneur schorst Lennikse budgetwijziging! De rekening klopt niet.
Oppositie heeft genoeg van wanbeheer en stilstand in de gemeente
  (PDF)

(2 september 2018)


Lees zelf het besluit van de gouverneur


PERSTEKST: 

Persvoorstelling   N-VA - LENNIK KWADRAAT gaat met opvallende lijst voor burgemeesterschap :

  • N-VA — LENNIK² stelt zijn volledige lijst (21 kandidaten) voor, met opnieuw 2 verrassende nieuwe kandidaten
  • Lancering Open campagnehuis : elke zaterdag van 10 tot 11!
  • De sterke ambities van onze lijst.  
  • Nieuw politiek feit in Lennik : Gouverneur schorst Lennikse budget-wijziging!
(1 september 2018)PERSTEKST: 

N-VA - LENNIK KWADRAAT stunt opnieuw met
uniek Lenniks geschenk voor alle inwoners : Lenniks kaartspel
  (PDF)

(26 juni 2018)PERSTEKST: 

  PERSCONFERENTIE :  
N-VA — LENNIK² lanceert een resem nieuwe kandidaten met een hart voor Lennik

(19 juni 2018)PERSTEKST: 

  PERSCONFERENTIE :  
N-VA - LENNIK KWADRAAT presenteert 2 nieuwe kandidaten
en zijn verkiezingsprogramma en visie
(hoofdlijnen)

(30 mei 2018)PERSTEKST: 

  PERSCONFERENTIE :  hernieuwd kartel wil drijvende kracht zijn van een dynamisch bestuur van Lennik

Ambitieus N-VA - LENNIK KWADRAAT gaat met lijsttrekkers-duo voor burgemeesterschap   (PDF)

(2 februari 2018)PERSTEKST: 

  Onze raadsleden bezoeken opnieuw de Lennikse gemeentelijke diensten met pralines
Gemeentepersoneel krijgt hart onder de riem van N-VA - LENNIK KWADRAAT  

(5 januari 2018)

 
2017

   

PERSTEKST: 

  Analyse GemeenteBudget & meerjarenplan : Aankondigingspolitiek wordt verschuivingspolitiek
Trein der traagheid kost de Gemeente Lennik honderdduizenden euro's   (PDF)

Huidige bestuursmeerderheid haalt haar hoofddoelstellingen niet. Geen 'warm Lennik'.

(27 december 2017)


PERSTEKST: 

  PERSCONFERENTIE   van N-VA - LENNIK KWADRAAT :  Heeft bestuur Lennik nog wel meerderheid? /
Het krakkemikkige pad van OpenVLD-CD&V in Lennik   (PDF)

(17 oktober 2017)PERSTEKST: 

  ACTIE   Opnieuw naar een veilig verkeersbeleid in Lennik
(Actie voor veiliger verkeer en eerlijk parkeerbeleid)
    (PDF)

(26 juni 2017)


INFO : 

  ACTIE DorpsBevraging : 3 dorpsrondes + Pop-upCafés :
"Zeg ons uw gedacht over Lennik"   (inspraakmoment)    

(April - Mei - Juni 2017).
2016

   

PERSTEKST: 

  ACTIE   Stop de verrommeling van onze wegenis
(aanklacht laks opvolgingsbeleid opengebroken straten/fietspaden/voetpaden, pleidooi duurzaam wegenbeleid)
    (PDF)
(inclusief Foto's)

(17 december 2016)


UITNODIGING : 

  1e Pop-upCafé (inspraakmoment) - ACTIE DorpsBevraging     (PDF)

(26 oktober 2016).


PERSTEKST: 

  LUDIEKE ACTIE   (met schaap) Voor een propere gemeente Lennik / Bestuurscoalitie laat Lennik vervuilen
Aanklacht gebrekkig beleid voor onderhoud, verfraaiing en netheid van pleinen, straten, fietspaden, dorpskernen en begraafplaatsen in Lennik
    (PDF)
(inclusief Foto's)

(17 september 2016).


PERSTEKST: 

  PERSCONFERENTIE   Cijfers spreken: 3 jaar te weinig daadkracht in Lenniks beleid     (PDF)

(29 augustus 2016).


PERSTEKST: 

  ACTIE   Pleidooi voor een ander en beter Lenniks afvalbeleid     (PDF)

(5 juli 2016).


PERSTEKST: 

  ACTIE   Een kwaliteitsvol verkeersbeleid in Lennik ?!   (Zone 30 snelheidsbeperking centrum)     (PDF)

(18 juni 2016).


PERSTEKST: 

  ACTIE tegen ondoordacht verkeersbeleid Lennik en voor DOORlopende straten
  Protestactie tegen de ondoordachte maatregelen van de OpenVLD-CD&V-coalitie die de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid ondermijnen.
  Herinnering aan ons voorstel van april 2013 voor het invoeren van Doorlopende straten     (PDF)
(14 mei 2016).


PERSTEKST: 

  Kelly Van Vlaenderen versterkt het LENNIK KWADRAAT-team     (PDF)

(25 januari 2016).


PERSTEKST: 

  Kelly Van Vlaenderen: ik sluit aan bij LENNIK KWADRAAT     (PDF)

(25 januari 2016). 
2015

   

PERSTEKST: 

  Wissel : 2 nieuwe OCMW-raadsleden     (PDF)

(17 december 2015).


STANDPUNT: 

  Naar een nieuw politiek project voor Lennik - Gemeenteraad opnieuw baas /
Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen beperkt
    (PDF)

(26 oktober 2015).


PERSTEKST: 

  OpenVLD-CD&V-meerderheid in Lennik is niet meer     (PDF)

(15 oktober 2015).


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT   klaagt vroege tijdstip gemeenteraad aan /
"OpenVLD-CD&V-bestuur tracht gemeenteraad Lennik te muilkorven"
    (PDF)

(4 oktober 2015).


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT   ziet duidelijk een interne afrekening binnen Open-VLD Lennik /
"Maskers van Open-VLD Lennik vallen af"
    (PDF)

(17 juli 2015).


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT   opent debat over belastingverlaging in Lennik /
Motivering bij niet goedkeuring gemeentelijke Budgetwijziging 2015
    (PDF)

(2 juli 2015).


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT   wil Lennikse bestuurscoalitie niet blijven depanneren /
OpenVLD Lennik saboteert eigen bestuursmeerderheid
    (PDF)

(22 juni 2015).


STANDPUNT: 

N-VA–LENNIK KWADRAAT-fractie   redt de OpenVLD-CD&V-meerderheid (goodwill)     (PDF)

(18 mei 2015).


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK Kwadraat   protesteert opnieuw tegen zwakke gemeenteraadsagenda's     (PDF)

(Januari 2015).


PERSTEKST: 

JANUARI 2015 :
Ondoordacht verhuisplan OCMW naar Dekenij :

 
        A.     B.

 
2014

   

PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK Kwadraat   stelt laksheid gemeentebestuur aan de kaak :

'Zakkenrollers' in Lennik?
(vuilniszakkenkwestie)
    (02/10/2014, PDF)


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK Kwadraat   eist directe verbeteringen aan gevaarlijke rijbaankussens in Gaasbeek
    (02/06/2014, PDF)


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK Kwadraat stelt :  

Geen prestigeprojecten door deze meerderheid ? - Nutteloze uitgaven en verkeerde prioriteiten
    (04/05/2014, PDF)


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK Kwadraat reageert :

Afschaffing voorrang lokale ring Schoolweg-Kroonstraat is ondoordacht
    (12/03/2014, PDF)

 
PERSTEKST: 

Lennikse bestuurscoalitie LB(OVLD)-CD&V geeft incorrecte informatie over project windmolens :

N-VA – LENNIK Kwadraat  eist correcte informatie door het bestuur
    (25/09/2013, PDF)


PERSTEKST: 

Kartel  N-VA — LENNIK²
zorgt met 7 gemeenteraadsleden, waarvan 5 nieuwe, voor actieve oppositie !
    (03/01/2013, PDF)


 
VISIETEKST: 

actieplan  Duurzame energie voor alle Lennikenaren!    
(Bruno Moens, 2012, PDF)PERSTEKST: 

Ludieke actie van N-VA – LENNIK Kwadraat   op marktdag :
Denk, Durf, Doe !
    (02/10/2012, PDF)


PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK²  doet oproep:
Misbruik van volmachten bij gemeenteraadsverkiezingen moet stoppen!
    (24/09/2012, PDF)


ACHTERGROND: 

de volledige 11-juli - TOESPRAAK van 1ste Schepen  Geert De Cuyper,
(uitgesproken op het intergemeentelijke Vlaams Feest op de Markt in Lennik, 14/07/2012). (PDF)

PERSTEKST: 

kartel N-VA – LENNIK²  zet sterk in op verjonging en presenteert
de "STRAFSTE" LIJST van Lennik !
    (07/07/2012, PDF)

 


DOCUMENT:   

het volledig verkiezingsPROGRAMMA

van kartel N-VA – LENNIK² : 'PROJECT Lennik 2020'
   
(30/06/2012, PDF)PERSTEKST: 

N-VA – LENNIK²  pakt uit met verkiezingsprogramma kartel : 'PROJECT Lennik 2020'    
Voorstelling

(Persconferentie 30/06/2012, PDF)
PERSTEKST: 

Geen meerderheid voor Budget2012 - LENNIK² roept op tot respect en dialoog  
(28/03/2012, PDF)

PERSTEKST: 

LENNIK KWADRAAT  vraagt efficiënte busverbindingen Pajottenland en Lennik    
(Persbericht 26/03/2012, PDF)

ACHTERGROND: 

Al 42 jaar Groot LENNIK Mosselfestijn !
    (Persbericht maart 2012, PDF)

PERSTEKST: 

LENNIK² roept op tot een normale overlegcultuur voor Lenniks gemeentebudget  
(27/02/2012, PDF)

 
 

ACHTERGROND: 

Toespraak  1e Schepen Geert De Cuyper op onze Nieuwjaarsreceptie :
"Samen Lennik kleur blijven geven"
 (PDF)


PERSTEKST: 

LENNIK2000   wordt LENNIK KWADRAAT    
(Persconferentie 14/01/2012, PDF)


PERSTEKST: 

Waarom LENNIK2000  het gerechtelijk akkoord over BHV verwerpt    
(Persbericht 08/01/2012, PDF)

PERSBERICHT: 

LENNIK2000 : Samenwerking tussen Pajotse gemeenten loont!    
(Persartikel Het NIEUWSBLAD, 27/12/2012, PDF)

ARTIKEL: 

Repliek Lennik2000 op discussie Windmolens : overzicht  
(16/07/2011)

 

 

LENNIK KWADRAAT

 


DOEL


1.1
LENNIK 2000 / LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) is een lokale groep, politiek onafhankelijk, waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze gemeente.

1.2
Deze open lijst kandideert bij de lokale verkiezingen, en zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK 2000 / LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen.