Wie = (wie bij) LENNIK²


Al sinds 1994 komt de vernieuwende open lijst LENNIK 2000 in onze gemeente op.
In januari 2012 werd de naam officieel gewijzigd naar LENNIK² (LENNIK Kwadraat).
Het 'kwadraat' verwijst naar meerwaarde door samenwerking.

Het gaat om een voor Lennik uniek samenwerkingsverband, een veelzijdige en dynamische ploeg met vrouwen en mannen uit alle lagen van de bevolking. Het werd opgericht onder impuls van het Lenniks bestuur van de Volksunie, met onder meer volksvertegenwoordiger en oud-burgemeester Etienne Van Vaerenbergh, gemeenteraadslid en later schepen Geert De Cuyper, en heel wat anderen, samen met diverse geëngageerde Lennikenaren, vaak uit het verenigingsleven.

⇨ Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en de Lennikse belangen voorop stellen.

⇨ LENNIK² : is een lokale groep, politiek onafhankelijk, waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend positief project, precies op maat van onze gemeente.

⇨ Deze open lijst zet zich in, pragmatisch en duurzaam, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, groen en Vlaams, bruisend Lennik.  


Als we een balans opmaken, kunnen we vaststellen dat tot op vandaag dankzij LENNIK2000 / LENNIK²   al 11 onafhankelijke Lennikenaren zonder een nationale partijlidkaart het tot gemeenteraadslid in Lennik schopten! Nieuwe gezichten, meer jongeren en vrouwen brachten een nieuwe inbreng.

We hebben in de afgelopen decennia al zowel in de bestuursmeerderheid als in de oppositie actief meegewerkt aan het beleid van de gemeente, en zetten ons in om zo Lennik mee kleur te geven.


Onze mandatarissen en beleidsmakers in OCMW en Gemeente leggen verantwoording af op onze bestuursvergaderingen, én ook aan het publiek via onze zeer regelmatige publicaties :  het infoblad "LENNIK KWADRAAT",
een vaste waarde sinds 1994, ook online sinds 2000 op deze webstek.
(En dan was er ook nog - supplementair - de maandelijkse (!) internetkrant "de Lennikse Tribune" van onze politieke fractie - van 2013 tot 2018).
Ook zo werkt LENNIK² aan een toegankelijke en actieve politiek.


 Bestuur   LENNIK²
 Onze mandatarissen in OCMW- & Gemeenteraad    
 Kartel    
 Vertegenwoordigers in raden
 Ons doel  

 

 

 

 

 

 


BESTUURSLEDEN  (2021-2024) :

 


Kernbestuur van Lennik Kwadraat, 2021.   V.l.n.r.: Erik, Geert, Guido, Inge, Wim, Hans, Christel

 KERNBESTUUR      
Hans Van Lierde Voorzitter a.i. (2022-), Ondervoorzitter en kernbestuurslid (2011-2024) OA
Wim Durang Secretaris (1994-2018, 2021-2024), gewezen mandataris (2015-2018), kernbestuurslid (2011-'24) OA
Christel O mandataris, penningmeester (2018-), kernbestuurslid (2018-2024) OA
Geert De Cuyper mandataris, lijsttrekker 2018, fractieleider (-2018), gewezen Schepen (2001-2013), kernbestuurslid
Erik O mandataris, gewezen fractieleider OA
Guido Dieudonné bestuurslid, gewezen mandataris OA
 ANDERE BESTUURSLEDEN   
Peter Berckmans mandataris (a.i. 2019 + vanaf 04/2020), bestuurslid, verruimingskandidaat 2018 OA
Julien De Mol bestuurslid OA
 
  GEWEZEN BESTUURSLEDEN   lidmaatschap in beraad / herziening 2022overgestapt naar N-VA+
Karel Van Belle mandataris (2019-2022), bestuurslid (-2022), verruimingskandidaat 2018 OA
Etienne Van Vaerenbergh bestuurslid (1994-2022), oud-Voorzitter (1994-2020),  Ereburgemeester Lennik OA
Dirk De Smedt mandataris (2019-2022), gewezen kernbestuurslid (2014-2017)
Viviane Tielemans mandataris (2019-2022)
Kristien Van Vaerenbergh mandataris (2019-2022), fractieleider (2019-2022)


OA :   Onafhankelijke  (zonder nationale partijlidkaart)

 

BIJZONDERE SYMPATHISANTEN,  OUD-BESTUURSLEDEN & -KANDIDATEN :


* Inge Muylaert oud-Voorzitter (2021-2022), secretaris (2018-2020), kernbestuurslid (2017-2022). Onafh.
* Daniël Van der Sypt oud-bestuurslid (-2020). Onafh.
* Chris Van Belle oud-bestuurslid (-2022), gewezen mandataris
* Lydia Panneels - Uyttenhove oud-bestuurslid, verruimingskandidaat 2018. Onafh.
   
* Anne Wyckmans gewezen mandataris, oud-bestuurslid (-2020). Onafh.
* Gun Mignon gewezen mandataris (- maart 2020), gewezen kernbestuurslid
* Nils Dekaezemaeker gewezen mandataris (-2018), bestuurslid (-2018)
   
* Kelly Van Vlaenderen gewezen mandataris (2016-2018), bestuurslid (2016-2018). Onafh.
* Jeannine Durang-Arys oud-bestuurslid en medewerker. Onafh.
* Piet Durang oud-bestuurslid en medewerker. Onafh.
* Ernest Vankelecom gewezen mandataris, penningmeester (2011-2014)
   
* Bruno Moens gewezen mandataris. Onafh.
* Fried Ringoot gewezen mandataris
* Dorien Herremans gewezen mandataris
   
* Geert De Baerdemaeker gewezen mandataris. Onafh.
* Evy Detri gewezen mandataris. Onafh.
* Raoul De Wolf gewezen mandataris. Onafh.
* Bea Van Dingenen gewezen kandidate. Onafh.
* Hilde Dieudonné gewezen kandidate. Onafh.
* Irene Brems-Kiekens gewezen kandidate. Onafh.
* Kris Derycke-Ledent gewezen kandidate. Onafh.
* Lisette Lafruit gewezen kandidate. Onafh. 

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN
van LENNIK² - LENNIK KWADRAAT


 

 2022-2024  
Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid, fractiewoordvoerder
Erik O   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Christel O Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Peter Berckmans Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid  
(a.i. september 2019 - november 2019 + april 2020 - )
Onafhankelijke

*N.B.: tot 2018 waren Ocmw-raadsleden aparte politieke mandatarissen, los van de Gemeenteraad.
Vanaf 2019 zijn de gemeenteraadsleden tegelijk ook Ocmw-raadsleden en loopt de samenstelling gelijk.

LEDEN van de POLITIERAAD - POLITIEZONE PAJOTTENLAND   (2019-2024)


 2019-2024   Lennik Kwadraat
Erik O   Politieraadslid Onafhankelijke
Christel O Politieraadslid Onafhankelijke vanaf 2022

GEMEENTERAADSLEDEN
van het voormalig kartel N-VA - LENNIK KWADRAAT  (tot 2022)

 

 2019-2022   (KARTEL-samenwerking)
Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Kristien Van Vaerenbergh   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid, fractieleider kartel
Erik O   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Karel Van Belle   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Christel O Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Viviane Tielemans Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Peter Berckmans Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid  
(a.i. september 2019 - november 2019 + april 2020 - )
Onafhankelijke
Gun Mignon oud-gemeenteraadslid (2014 - tot maart 2020)

*N.B.: tot 2018 waren Ocmw-raadsleden aparte politieke mandatarissen, los van de Gemeenteraad.
Vanaf 2019 zijn de gemeenteraadsleden tegelijk ook Ocmw-raadsleden en loopt de samenstelling gelijk.

LEDEN van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) OCMW
voor LENNIK²


 2019-2022  (kartel)
Dirk De Smedt   lid BCSD (OCMW)  

 
ONZE GEMEENTERAADSLEDEN  (2013-2018)
van LENNIK²Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid, fractieleider
Kristien Van Vaerenbergh   Gemeenteraadslid
Erik O   Gemeenteraadslid Onafhankelijke
Christel O Gemeenteraadslid
Gun Mignon Gemeenteraadslid  (vervanging vanaf sept. 2014, definitief : 2015-)
Kelly Van Vlaenderen   Gemeenteraadslid  (aansluiting 2016-2018) Onafhankelijke
Fried Ringoot ex-gemeenteraadslid  (2013 - tot januari 2015)
Bruno Moens ex-gemeenteraadslid  (2013 - tot zomer 2014) Onafhankelijke
Wim Durang ex-gemeenteraadslid  (vervanging gedurende 2015) Onafhankelijke

 

 

ONZE OCMW-RAADSLEDEN  (2013-2018)
van LENNIK²Wim Durang OCMW-raadslid + lid Vast Bureau/BCSD, fractiewoordvoerder   (2016-2018) - onafhankelijke
Viviane Tielemans OCMW-raadslid  (2013-2018)
Nils Dekaezemaeker OCMW-raadslid  (2016-2018)   (+ interim-raadslid in 2014)
Ernest Vankelecom   oud-OCMW-raadslid, -lid Vast Bureau  (2013-2015)
Chris Van Belle oud-OCMW-raadslid  (2013-2015)

 KARTEL  (2012-2018  +  2018-2022 )
1994  - 2000
2000  - 2006

Van in het begin (1994) was (het toenmalige) LENNIK 2000 een samenwerkingsverband van mensen uit VU en onafhankelijke Lennikenaren.

Ook was er daarnaast bij de verkiezingen in 1994 en 2000 al een kartel met de kleine partner SP / sp.a Lennik.

2006  - 2012

De samenwerking met sp.a werd niet hernieuwd voor de verkiezingen van 2006. LENNIK 2000 kwam zelfstandig op met een volledige lijst.
Ondertussen bestond ook de VU niet meer.

2012  - 2018
2018  - 2022

Tussen 2012 en 2022 bestond er een kartel toen de in 2011 opgerichte N-VA-afdeling Lennik ging meewerken met Lennik Kwadraat.

Inderdaad hebben in 2012 LENNIK Kwadraat (de naam kreeg een update) en N-VA Lennik (nieuw lokaal bestuur N-VA met o.a. mensen die we in Lennik al jaren kenden), een kartel afgesloten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De campagne werd toen nog gedragen door Lennik Kwadraat.
Op 02/02/2018 werd dit kartel tussen beide partijen officieel hernieuwd met een nieuwe kartelovereenkomst.

Onze besturen vergaderen zowel apart als samen.
Elk heeft z'n eigen infoblad en website, alsook sociale media.
Eetfestijnen en sommige andere activiteiten doen we vaak samen (maar kunnen ook afzonderlijk).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 gingen ALLE deelnemende partijen in Lennik achteruit in stemmen, behalve de duidelijke winnaar:
N-VA — LENNIK², die als enige lijst ook zetels won (namelijk maar liefst 3 extra zetels) in de gemeenteraad.
Met 7 zetels (op 19) voor het kartel werden we even groot als de 'Lijst Burgemeester'.
Vanaf half 2015 zijn we zelfs DE grootste fractie in de gemeenteraad!
Vanaf 2016 beschikt onze fractie over 8 zetels op 19 in de gemeenteraad.

Bij de verkiezingen van oktober 2018 gingen alle partijen die zetels haalden vooruit, behalve de meerderheidspartijen LB/OpenVLD en CD&V. Toch klampten zij zich vast aan de macht, klonken zich aan elkaar vast en wisten een kleinere speler te verleiden, waardoor - mits heel wat toegevingen en verschuivingen - de verliezers aan de macht blijven en de lijst die het meest vertrouwen kreeg van de Lennikse kiezers, in de oppositie geduwd werd. Maar ook in de oppositierol valt een invloedrijke en actieve rol te spelen voor Lennik in de Gemeenteraad!
Wij groeiden inderdaad nog verder door en werden de grootste lijst van Lennik met de grootste stemmentrekker.
We veroverden met een vernieuwde lijst rechtstreeks 8 van (intussen) 21 zetels in de gemeenteraad.
 


2022
2024

KARTEL ONTBONDEN :   2 PARTIJEN APART/ ZELFSTANDIG

In 2022 werd het kartel geëvalueerd en werd geen overeenkomst meer bekomen over een gezamenlijke lijst bij de gemeentelijke verkiezingen van oktober 2024, waardoor het kartel (op basis van gelijkwaardigheid) stopgezet werd.

De besturen en verkozenen (4 versus 4 gemeenteraadsleden) vergaderen niet meer gezamenlijk, en de beide partijbesturen van Lennik Kwadraat enerzijds en N-VA anderzijds gaan apart hun eigen weg, zoals vóór 2012.
De identiteit van elke partij met hun eigen visie (lokale politiek ten opzichte van nationale partijpolitiek) kan zo duidelijker aan bod komen.

Voor de gemeentelijke verkiezingen van 2024 zullen we dus niet meer samen op een lijst staan.

Ook eetfestijnen en andere activiteiten gebeuren sinds 2022 geheel los van elkaar (voor N-VA Lennik is dit voor het eerst als N-VA alleen; ze baseren zich wel op de eetfestijnen-traditie van Lennik Kwadraat).De 'LENNIKSE TRIBUNE'

Onze mandatarissen van LENNIK² maakten zo 10 jaar deel uit van de kartelfractie N-VA — LENNIK KWADRAAT,
ook wel de Kwadraatraad genoemd.

Sinds 2013 tot 2018 publiceerden we - maar liefst vijf en een half jaar jaar lang - maandelijks een internetkrant 'De LENNIKSE TRIBUNE' met nieuws van het politiek werk van onze fractie. Een hoogtepunt in de Lennikse politiek, en een prestatie waar we nog altijd fier op zijn.
Na de wissel van fractievoorzitter in 2019 werd de digitale nieuwskrant van de gemeenteraadsfractie niet meer hernieuwd.

Je vond hierover en over het kartel meer info op de gezamenlijke website :    
 
 

internetkrant De LENNIKSE TRIBUNE

 

 


 


ONZE VERTEGENWOORDIGERS IN COMMISSIES EN (ADVIES)RADEN  GECORO
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) *
 
* onbezoldigd 


 DOEL

1.1
LENNIK 2000 / LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) is een lokale groep, politiek onafhankelijk,
waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze gemeente.

1.2
Deze open lijst kandideert bij de lokale verkiezingen, en zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, groen en Vlaams, gastvrij, bruisend Lennik.

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK 2000 / LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen. 

 

>> LENNIK KWADRAAT - WIE IS WIE  (gegevens 2016-2020)

>> LENNIK 2000 / KWADRAAT - WIE IS WIE  (gegevens 2007-2012)

>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2006)
>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2001-2005)
>> VERTEGENWOORDIGERS IN VORIGE LEGISLATUUR  (gegevens 1995-2000)

 

 

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK²