Wie is wie in LENNIK 2000


Sinds 1994 komt de open kartellijst L.E.N.N.I.K. 2000 in onze gemeente op. Onder impuls van Etienne Van Vaerenbergh werd deze vernieuwende groep gesticht als een alternatief voor de eerder gesloten traditionele partijpolitiek.
We willen precies met een veelzijdige en gemotiveerde ploeg van (ex-)VU-ers, SP.a-ers (tot eind 2005) en vele onafhankelijken aan een gezamenlijk project bouwen - op maat van onze gemeente.
Onze huidige mandatarissen in de OCMW-Raad, Gemeenteraad en het Schepencollege, zijn dus verkozen langs de kartellijst L.E.N.N.I.K. en zetelen ook in die naam, elk met zijn eigen achtergrond en tegelijk met een eensgezinde teamgeest en een gemeenschappelijk programma.KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 08/10/2000

Volledige lijst

 

Bestuur L.E.N.N.I.K. 2000
OCMW- en Gemeente-mandatarissen Vertegenwoordigers in adviesraden

 


BESTUUR   (gegevens 2000-2005)

Voorzitter :    Etienne Van Vaerenbergh

Bestuursleden :

Jeannine Arys Gunter Mignon
Irène Brems-Kiekens Erik O
Geert De Baerdemaeker Chris Van Belle
Geert De Cuyper Dirk Van Den Berghe
Nils Dekaezemaeker Daniël Van der Sypt
Julien De Mol Ernest Vankelecom
Guido Dieudonné Marleen Vercauteren
Piet Durang Anne Wyckmans
Wim Durang X
Lisette Lafruit  

 

 

 

 


GEMEENTERAADSLEDEN van onze fractie (2001-2006)

Etienne Van Vaerenbergh  (e-mail) Ninoofsesteenweg 236 1ste schepen  (pagina)
Geert De Cuyper  (e-mail) Dorekenstraat 14 Schepen  (pagina)
Ernest Vankelecom Schapenstraat 131 Fractieleider gemeenteraad  (pagina)
Anne Wyckmans  (e-mail) Palokenstraat 19 Gemeenteraadslid  (pagina)
Bülent Samanli  (e-mail) Trontingen 6 Gemeenteraadslid  (pagina)
Geert De Baerdemaeker  (e-mail) Negenbunderstraat 76 Gemeenteraadslid  (vanaf 25/11/2002)
Evy Detri  (pagina) Groenstraat 9 Gemeenteraadslid  (01/2001 tot 11/2002)

 

 

OCMW-RAADSLEDEN van onze fractie (2001-2006)

Erik O  (e-mail) Marktstraat 46 OCMW-Bureaulid &
raadslid
 (pagina)
Chris Van Belle Lombeeksestraat 19 OCMW-raadslid  (pagina)
Guido Dieudonné  
(e-mail)
Brusselsestraat 1G OCMW-raadslid  
(04/2001 tot 04/2004)
Marcel Herremans   Assesteenweg 114 OCMW-vz.  
(sinds 2004 niet meer behorend tot LENNIK 2000)

 

 

 

 

 


VERTEGENWOORDIGERS IN COMMISSIES EN ADVIESRADEN


POLITIERAAD POLITIEZONE PAJOTTENLAND

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (P.W.A.)

BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK

BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM (CULTURELE INFRASTRUCTUUR)

CULTUURRAAD

MILIEURAAD

COMMISSIE VOETWEGEN

PARTICIPATIERAAD GEMEENTESCHOOL

SPORTRAAD

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

SENIORENRAAD

 

 

>> VERTEGENWOORDIGERS IN VORIGE LEGISLATUUR  (gegevens 1995-2000)


 

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000