Kelly Van Vlaenderen

Kelly Van Vlaenderen

Gemeenteraadslid Lennik

  • 2007 : gemeenteraadslid voor LVB

  • 2011 : fractieleider gemeenteraad voor LVB

  • 2013 : gemeenteraadslid voor Lijst Burgemeester / LB

  • 2015 : onafhankelijk gemeenteraadslid (sinds het najaar) & afstand genomen van de bestuurscoalitie

  • 2016 : gemeenteraadslid aangesloten bij Lennik Kwadraat (kartelfractie N-VA - LENNIK² )


"Ik had steeds al de indruk dat de groep van Lennik Kwadraat
stevig gestructureerd is, een vriendschappelijk geheel en
een partij waar men ook rekening houdt met de mensen"


DUIDING IN DE PERS :  


 >  Website  LENNIK KWADRAAT :

           www.lennikkwadraat.be