Bruno Moens

10de kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Lindeveldweg 16, 1750 Lennik
Tel.: 02/532.25.39
E-mail: moenslennik@yahoo.com

  • Licentiaat in de politieke wetenschappen.
    Diploma Duurzame Ontwikkeling en Menselijke Ecologie.
    Milieucoördinator A.

  • actief in lokale sociaal-economische en milieuverenigingen
  • lid milieuraad
  • lector parochie Lennik
  • Rode Kruisvrijwilliger


Thema’s :
mobiliteit (ruimte voor fietsers en voetgangers) en verkeersveiligheid, milieu, sociale woningen (huur- en koopwoningen), duurzame energievoorziening (zonne-energie, windenergieprojecten).

Ga naar Bruno's voorstellings-interview in ons informatieblad 2006/12 (PDF).