Wim Durang

Wim Durang

K. Keymolenstraat 20, 1750 Lennik
wim.durang@gmail.com

Wim Durang (2016)

BEROEP JEUGDWERK CULTUREEL WERK
POLITIEK LOKAAL POLITIEK REGIONAAL ANDER ENGAGEMENT + EXTRASCHOLAIR
POEZIE, TAAL & KUNST PASSIES/HOBBY'S STOKPAARDJES & LINKS


BEROEPSACTIVITEITEN

 • werkzaam in socio-culturele sector :
 • medewerker nationaal secretariaat, facility, promotie bij autonome landelijke jeugddienst Panta Rhei vzw
 • medewerker nationaal secretariaat vormingsorganisatie Viac (-2021), technisch & admin. beheerder, websitebeheer, communicatie, corrector,
 • voormalig lesgever algemene vakken in opleidingen zorgsector (2014), Pajottenlands Centrum vzw,
  voormalig instructeur Basisvaardigheden ICT, bij VIAC - Prisma - Vorming & Gemeenschap vzw - Educatief Centrum,
  voormalig lesgever Nederlands aan anderstalige volwassenen (2000-2005), i.s.m. VDAB


  ENGAGEMENTEN IN HET CULTUREEL WERK

 • lid adviesschrijfgroepen platform Vrije Tijd en Mens - gemeente Lennik (2021-)
 • bestuurder en vrijwilliger 'de School van Gaasbeek' vzw - Platform voor residentie en creatie (kunst en cultuur) (2021-)

 • lid algemene vergadering van Voedselbank Pajottenland   (2021-)
 • medewerker doegroep Wereldfeest Lennik 2022-2023
 • medewerker denkgroep Praatcafé Lennik, en vrijwilliger (2021-)

 • medewerker ONAV vzw - Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek
 • afgevaardigde in algemene vergadering van   Pajottenland+

 • bestuurslid gemeentelijke Cultuurraad (1995-2000) + (2013-2014 + 2016-2018)
 • lid beheersorgaan plaatselijke openbare Bibliotheek, voorheen adviescommissie (1995-2018)

 • lid Lennikse Kunstenraad (2007-2018)
 • lid gemeentelijke raad voor cultuurbeleid, Socio-culturele deelraad (2007-2018)
 • lid Lennikse Erfgoedraad (2007-2012)

 • medewerker project Gaasbeek - "Mooiste Dorp" (2008)
 • medewerker project "Kunst op Komst" ('Dansant') Sint-Kwintens-Lennik (2009)
 • lid project-werkgroep "Kunst op Komst" ('The Wave') Lennik-Eizeringen (2013)
 • deelnemer startdebat & overlegmomenten in het kader van de haalbaarheidsstudie rond een nieuwe culturele infrastructuur 'Zuidwestrand' (boven- en intergemeentelijk project Sint-Pieters-Leeuw - Lennik) (2013-2014)
 • lid project-werkgroep Lennik ontvangt Arconate (2017)
 • deelnemer buurtbabbels & kunstenluik omtrent project Dekenijtuin (2015-2018)
 • deelnemer nieuw participatietraject Lennik (2019-2020)

 • vrijwilliger bij regionale viering  '25 jaar Prins', Lennik (2017)

 • lid beheersorgaan Gemeenschapscentrum (culturele infrastructuur van de gemeente) Lennik (2004-2013)
 • lid Stuurgroep Cultuurbeleidsplan gemeente Lennik 2003-2007


  ENGAGEMENTEN IN HET JEUGDWERK

 • ex-Voorzitter Jeugdraad Lennik  (bestuurslid sinds de oprichting in 1994) (tot 2003)
 • lid Lennikse jeugdraad (1994-2003 + 2007-)

 • medeverantwoordelijke organisatie  Jeugdhappening Lennik (2000-2004), perswoordvoerder, mede-stichter
 • lid stuurgroep Jeugd(werk)beleidsplan Lennik (1995-2010)

 • Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, gewezen lid (1998-2001)
 • Provinciale Jeugdraad Vlaams-Brabant, gewezen bestuurslid

 • mede-stichter Jeugdhuis Lennik, ex-Voorzitter,
  bestuurslid (1997-2002), kernlid (1997-2003)

 • mede-organisator Cultuurweekends jeugdhuis Lennik (1998-2004), perswoordvoerder
 • medeverantwoordelijke Qw1i jeugdhuis-tijdschrift 'Kweenieuws', later 'Vrij radioactief', en 'Qlair Obsquur' genaamd, (tussen 1997 en 2002), Lennik
 • gewezen betrokkene bij regionaal jeugdhuizenoverleg


  ENGAGEMENTEN LOKALE POLITIEK


 • Secretaris  van LENNIK 2000 / LENNIK², sinds de start (1994-2013) (2013-2018) (2021-)
 • Kernbestuurslid van LENNIK²  (Lennik Kwadraat)  (2011-) en communicatiemedewerker
 • lid fractie-overleg gemeenteraad
 • Bestuurslid van LENNIK 2000 - LENNIK²  (1994-)

 • kandidaat  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 08/10/2000 op de (kartel-)lijst van L.E.N.N.I.K., als VU'er (zie onder)
 • kandidaat  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 08/10/2006 op de lijst van LENNIK 2000 (zie onder)
 • kandidaat  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 op de kartellijst N-VA - LENNIK² , als onafhankelijk lid van LENNIK KWADRAAT
 • kandidaat  bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 op de kartellijst N-VA - LENNIK² , als onafhankelijk lid van LENNIK KWADRAAT


 • GEMEENTERAADSLID Lennik (a.i.) voor kartellijst N-VA - LENNIK²  (2015), onafhankelijk

 • OCMW-RAADSLID Lennik (fractiewoordvoerder)  (2016-2018)

  lid Vast Bureau en Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW  (2016-2018)

 • lid algemene vergadering Welzijnskoepel West-Brabant (afgevaardigd door OCMW Lennik)  (2016-2018)


 • 1e opvolger Gemeenteraad Lennik voor kartellijst N-VA - LENNIK²  (2020-)
 • 1e opvolger Gemeenteraad Lennik voor kartellijst N-VA - LENNIK²  (2015-2018)
 • 2e opvolger Gemeenteraad Lennik voor LENNIK 2000  (2007-2012)
 • 1e opvolger Gemeenteraad Lennik voor LENNIK 2000  (2002-2006)
 • opvolger OCMW-raad Lennik  (1995-2015)


 • beheerder en redactie website  www.lennik2000.be =   www.lennikkwadraat.be

 • beheerder van facebook.com/LENNIKKWADRAAT, www.facebook.com/LevenLiefdeLennik, en twitter.com/LennikKwadraat

 • lid coördinerend campagneteam  van het kartel N-VA - LENNIK Kwadraat   (gemeenteraadsverkiezingen 2018)
 • lid coördinerend campagneteam  van het kartel N-VA - LENNIK Kwadraat   (gemeenteraadsverkiezingen 2012)
 • eindredactie/secretariaat campagne-drukwerken LENNIK 2000   Gemeenteraadsverkiezingen 2006

 • (co-)auteur persmededelingen, artikels

 • medewerker eindredactie  maandelijkse  internetkrant  De Lennikse Tribune  (2013-2018)

 • medewerker + eindredactie  infoblad 'LENNIK KWADRAAT'


 • Secretaris van Volksunie Lennik (jaren '90 - 2004)

 • webstekbeheerder van Volksunie Lennik (2000-2003)
  (1ste partij in Lennik met een website)


 • ghostwriter  ENGAGEMENTEN BOVENLOKALE & NATIONALE POLITIEK


 • zonder nationale partijlidkaart sinds 2010


 • lid van  SLP (Sociaal-Liberale Partij),  gesticht als SPIRIT,
  (en tussen 2008 en 2009 VlaamsProgressieven genoemd)  (2001-2009)
 • lid van de nationale PartijRaad van SPIRIT  (02/2001-09/2003)
 • lid nationale Congrescommissie  stichtingscongres van SPIRIT (2001)
 • provinciaal assistent-coördinator (ondervoorzitter) van Spirit Vlaams-Brabant (02/2001-09/2003)
 • gewezen lid Statutencommissie van Spirit
 • lid nationaal Kiescollege van Spirit bij de lijstvorming Kamer & Senaat 2002-2003
 • lid van de uitgebreide nationale Partijraad van SLP, 2009

 • medesamensteller & jurylid jaarlijkse Quiz van Spirit/SLP Londerzeel (2005-2008)


 • KANDIDAAT bij de Verkiezingen van 7/06/2009 voor het Vlaams Parlement, provinciale lijst SLP  
  (2de best scorende mannelijke kandidaat van de lijst) (zie link onderaan)


 • KANDIDAAT bij de Parlementsverkiezingen van 13/06/1999 op de Kamerlijst van VU&ID in Brussel-Halle-Vilvoorde
  (730 voorkeurstemmen)


 • gewezen lid nationale PartijRaad  van de Volksunie
  (intrede als jongste afgevaardigde vanuit een arrondissement)

 • lid nationaal Kiescollege van de VU bij de lijstvorming VU-ID : Senaat & Europees Parlement 1999
 • gewezen lid nationale VU-Statutencommissie
 • lid VU-Congrescommissie 1997 "Laat de democratie nooit meer zwijgen" (congrestekst hier te lezen)

 • gewezen arrondissementeel bestuurslid van Volksunie Halle-Vilvoorde (-2001), loco-notulist
 • gewezen lid arrondissementele kiescolleges van de Volksunie Halle-Vilvoorde
  (lijstvorming VU-ID voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1999 & Provincieraad, 2000)
 • gewezen medewerker campagneteam van Vlaams parlementslid Etienne Van Vaerenbergh


 • jarenlang arrondissementeel bestuurslid van Volksuniejongeren /VUJO (later: "PREGO - Jongeren mét Spirit") arr. Halle-Vilvoorde,
  ook gewezen secretaris, ondervoorzitter, ghostwriter
 • arrondissementeel coördinator jongerencampagne bij de Provincieraadsverkiezingen 2000, voor de districten Halle en Vilvoorde (niet minder dan 14 jongerenkandidaten)

 • gewezen Bureaulid van de Algemene LedenVergadering (congres) van Volksuniejongeren (VUJO) -nationaal
 • gewezen lid van de internationale werkgroep talenverscheidenheid van Volksuniejongeren en de JD - jongerenorganisatie van D66 (in Nederland)
 • lid van VUJO, later PREGO - Jongeren mét Spirit , of Jong-Spirit, en vervolgens   , (links-liberale jongerenorganisatie)
  ANDERE ENGAGEMENTEN

 • gewezen vrijwillig medewerker IJzerbedevaart: manifestatie voor Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid
 • gewezen kaderlid van vredesorganisatie VOS

 • lid en donateur van Amnesty International
 • "peter" (donateur) van UNICEF
 • vast donateur van Artsen Zonder Grenzen
 • member of Planting Peace
 • donateur van noodacties Consortium 12-12, OXFAM Solidariteit,
 • sinds 2015-2016 donateur van o.a. Damiaanactie (geneesbare ziekten), Bond Zonder Naam - Kansen creëren (maatschappelijk bewegingswerk en sociale hulpverleningsprojecten), Natuurpunt natuurreservatenfonds, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ATD 4de Wereld, 11.11.11 Lennik, KlimaatZaak, Komitee der Randgemeenten, Jaarmarkt Lennik, Prins-viering Lennik, ...

 • vrijwillig medewerker benefiet-eetfestijn voor 11.11.11-Lennik (2013-)

 • internetpromotie van Lennik (vrijwilliger)
 • vrijwillig (mede-)beheerder van diverse groepen en pagina's op Facebook


  IN EEN VER VERLEDEN (SCHOOLTIJD)

 • lid Studentenraad - Pedagogische Hogeschool Sint-Thomas Brussel
 • hoofdredacteur studentenblad 'Poging' (ibid.)

 • medewerker scholierenblad 'Impuls', Sint-Godelieve-Instituut Lennik
 • medewerker school-toneel/theater, secundair onderwijs, Ekeren + Lennik

 • vakantiejob rondleider museum  Kasteel van Gaasbeek
 • studentenjob baliemedewerker bibliotheek-filiaal Schepdaal-Dilbeek
 • medewerker in vrijwilligersstatuut op nationaal secretariaat Volksuniejongeren, landelijke jeugdorganisatie


  POEZIE & TAAL & KUNST

 • tweemaal laureaat Poëzie in de Wedstrijd Jeugd & Poëzie Brussel en Vlaanderen: 1995, 1998
 • Laureaat gemeentelijke poëziewedstrijd, Lennik, 2014 + 2016.

 • deelnemer diverse lokale groepstentoonstellingen, o.a. de quasi jaarlijkse lokale expo "WAKker Lennik",
  met poëzie en woord- en visuele concepten (1997-heden) en foto's (2008-heden)

 • bedenkt poëtisch/aforistische (en andere) opdruk op kleding, als TIM FANT, in 3 talen (2003-heden)
  (een klein deel is verkrijgbaar via de internationale site www.redbubble.com/people/wimdurang )

 • gelegenheidsdichter (geboortegedichten, huwelijksgedichten, afscheidsgedichten) • duo-tentoonstelling "Kunst in het gemeentehuis", Lennik, maart-april 2009 (reportage op Ring-TV)

  > zie Wims interview in de Ring-TV-reportage over "Kunst in het gemeentehuis" (op Youtube)

 • deelnemer Lennikse GedichtenNacht 2012 : (bekende) Lennikenaren lezen hun favoriete gedicht

 • publiceert op de Poëzie-website TIM FANT :   WWW.TIMFANT.GA


 • medewerker aan kleine tijdschriften en lokale infobladen, media

 • viermaal 1ste prijs in een spellingwedstrijd
  (eerste laureaat Dictee van JCI Belgium Zone Noord - Jonge Economische Kamer Brussel, K.U.Brussel 1994);
  (Groot Nederlands Dictee Davidsfonds/Knack : 2x lokaal eerste laureaat in Dilbeek 1996-2001 + provinciaal finalist 1996 en nationaal finalist Liefhebbers 2001, 1x lokaal eerste laureaat Liefhebbers in Lennik 2002)  ENKELE PASSIES / HOBBY'S

 • Muziek :
 • Film  (zeker ook niet-Amerikaanse of niet-Engelstalige)
 • Taal/talen  (cursussen Italiaans (Richtgraad 4) & Spaans (basisjaar), ... )
 • Internet, Web 2.0, sociale media
 • Vrienden
 • Lezen
 • Poëzie
 • Kunst & Cultuur, Historische steden
 • Actualiteit & Politiek ...

 • (amateur-) Fotografie

  > zie Wim's Photography
  of :  Wim's photos Slideshow-Portfolio

  en meer via   www.wimdurang.be   

  QUIZZEN

  Scoorde goed met diverse quizteams op kwissen in: Lennik (Unicef-Quiz 2008, JeugdKwis 2009, SGI-quiz 2010, Kwis Ouderraad De Kleine Prins 2016, ...), Gooik (winnende ploeg 1ste Super Zomercafé-Quiz Gooik 2006, ex-aequo 2de op Quiz Heemkundige Kring 2003), Dilbeek (winnende ploeg 11.11.11-quiz 2017), Affligem, Halle,
  PajottenlandQuiz 2011, Roosdaal (Pajotse Noord-Zuid-Quiz, e.a.), Jette, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Londerzeel, Aalst, ...
 • POLITIEKE STOKPAARDJES

  eerlijke zorg voor een solidaire samenleving vandaag en morgen, duurzaamheid, vrede, jeugdbeleid, cultuurbeleving,
  over de eigen grenzen kijken, democratie, informatiebeleid, een sociale en menselijke politiek en overheid, groen Pajottenland, taalbeleid,
  gelijke kansen, verdraagzaamheid: iedereen zichzelf laten zijn in een rijkdom van diversiteit,
  internationale samenwerking, anticynisme, open en vooruitstrevend denken, ongebonden van 'zuilen' en belangengroepen, enz.
  OPMERKING :  VRIJWILLIGERSWERK --- BETAALD MANDAAT

  Over politieke inzet bestaan er veel misverstanden. Dus, voor een goed begrip wil ik dit beklemtonen : bij AL mijn bovenstaande engagementen (behalve deze onder de rubriek Beroepsactiviteiten natuurlijk, en op 1 verwaarloosbare uitzondering na) gaat het om onbetaald vrijwilligerswerk. En daar voel ik me al vele jaren goed bij!  (WIM)

  Pas vanaf 2015 (tot en met 2018) heb ik een bezoldigd politiek lokaal mandaat (geen wedde, maar gereglementeerd presentiegeld per officiële vergadering), als vertegenwoordiger van de Lennikse kiezers; ik doe mijn best om deze politieke vergaderingen uiteraard zo goed mogelijk voor te bereiden.
   

  WIM - POLITIEK IN DE PERS (online)


 • "Bibliotheek van Lennik tijdelijk gesloten" (voorspelbaar door personeelstekort)  (RingTV)
      Bib gesloten, geen alternatief voor bibliothecaris (Persinfo)


 • "Sinds zijn eerste gemeenteraad in januari kwam Wim Durang al elke zitting aan het woord met vragen, opmerkingen en voorstellen"
    http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/vervangingsmandaat-wim-durang-in-gemeenteraad-verlengd/4369


 • Gemeenteraadslid Wim Durang vraagt veilige signalisatie wegversmallingen (Persinfo)


 • Nieuwe welkomborden tonen verzustering Lennik - Arconate


 • Zo kan het ook: OCMW-raadslid koopt met zitpenning dvd's voor bibliotheek  (Nieuwsblad, 2017)

 • OCMW-raadslid schenkt twintig dvd's aan bibliotheek  (Het Laatste Nieuws, 2017)

 • Raadslid schenkt bib opnieuw films die begrip aanscherpen  (Persinfo, 2018)

 • Raadslid Wim Durang investeert zitpenningen in dvd's voor de bibliotheek  (Het Nieuwsblad, 2018)


 •  

  Wim Durang (2006)

   

  > TERUGBLIK : Wim 's KANDIDAAT-website voor de  Vlaamse ParlementsVerkiezingen  2009


  > TERUGBLIK : Wim 's positie t.o.v. de federale   ParlementsVerkiezingen  2010


  > TERUGBLIK :  Wim Durang 's webpagina voor de  GemeenteraadsVerkiezingen 2012

  > TERUGBLIK :  Wim Durang 's pagina voor de  GemeenteraadsVerkiezingen 2006

  > TERUGBLIK :  Wim Durang 's pagina voor de  GemeenteraadsVerkiezingen 2000

     >  Website  LENNIK KWADRAAT :

             www.lennikkwadraat.be