Wie = (wie bij) LENNIK²


Al sinds 1994 komt de open lijst LENNIK 2000 in onze gemeente op.
Onder impuls van volksvertegenwoordiger en burgemeester Etienne Van Vaerenbergh en zijn voormalige VU-afdeling, werd dit voor Lennik uniek samenwerkingsverband gesticht, een veelzijdige en dynamische ploeg met vrouwen en mannen uit alle lagen van de bevolking.

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen.

In januari 2012 werd de naam officieel gewijzigd naar LENNIK² (LENNIK Kwadraat).
Het 'kwadraat' verwijst naar meerwaarde door samenwerking.

LENNIK² : is een lokale groep, politiek onafhankelijk, waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend positief project, precies op maat van onze gemeente.
Deze open lijst zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.  


Als we een balans opmaken, kunnen we vaststellen dat tot op vandaag dankzij LENNIK2000 / LENNIK² al een 10-tal onafhankelijke Lennikenaren zonder een nationale partijlidkaart het tot gemeenteraadslid in Lennik brachten. Nieuwe gezichten, meer jongeren en vrouwen brachten een nieuwe inbreng.

We hebben in de afgelopen decennia al zowel in de bestuursmeerderheid als in de oppositie meegewerkt aan het beleid van de gemeente, en zetten ons in om zo Lennik mee kleur te geven.


Onze mandatarissen en beleidsmakers in OCMW en Gemeente leggen verantwoording af op onze bestuursvergaderingen, én ook aan het publiek via onze zeer regelmatige publicaties :
  • het regelmatig infoblad "LENNIK KWADRAAT", ook op deze webstek
  • de maandelijkse (!) internetkrant "de Lennikse Tribune" van onze politieke fractie
    (van 2013 tot 2018 supplementair)
Zo werkt LENNIK² aan een toegankelijke en actieve politiek.


 Bestuur   LENNIK²
 Onze mandatarissen in OCMW- & Gemeenteraad    
 Kartel    
 Vertegenwoordigers in raden
 Ons doel  

 

 

 

 

 

 


BESTUURSLEDEN  (2016-2020) :

 

 KERNBESTUUR    (update 2017-2018)  
Etienne Van Vaerenbergh Voorzitter,  Ereburgemeester Lennik OA
Hans Van Lierde Ondervoorzitter en kernbestuurslid (2011-2020) OA
Inge Muylaert Secretaris (2018-), kernbestuurslid (2017-2020) OA
Christel O mandataris, penningmeester (2018-), kernbestuurslid (2018-2020)
Wim Durang mandataris (2015-2018), kernbestuurslid (2011-2020), gewezen secretaris (1994-2018) OA
Daniël Van der Sypt kernbestuurslid (2017-2020) OA
Geert De Cuyper mandataris, fractieleider (-2018), gewezen schepen, kernbestuurslid
 ANDERE BESTUURSLEDEN   
Peter Berckmans bestuurslid, verruimingskandidaat 2018, mandataris (a.i. 2019 + v.a. 04/2020) OA
Julien De Mol bestuurslid OA
Dirk De Smedt mandataris (2019-), bestuurslid, gewezen kernbestuurslid (2014-2017)
Guido Dieudonné bestuurslid, gewezen mandataris OA
Erik O mandataris, gewezen fractieleider OA
Viviane Tielemans mandataris
Lydia Panneels - Uyttenhove bestuurslid, verruimingskandidaat 2018 OA
Chris Van Belle bestuurslid, gewezen mandataris
Karel Van Belle mandataris (2019-), bestuurslid, verruimingskandidaat 2018 OA
Kristien Van Vaerenbergh mandataris, fractieleider (2019-), (+ volksvertegenwoordigster)
 

 
Anne Wyckmans bestuurslid, gewezen mandataris, (-2020) OA
Gun Mignon mandataris, gewezen kernbestuurslid, (- maart 2020)
Nils Dekaezemaeker gewezen mandataris (-2018), bestuurslid (-2018)
Kelly Van Vlaenderen gewezen mandataris (2016-2018), bestuurslid (2016-2018) OA


OA :   Onafhankelijke  (zonder nationale partijlidkaart)

 

BIJZONDERE SYMPATHISANTEN,  OUD-BESTUURSLEDEN & -KANDIDATEN :


* Jeannine Durang-Arys oud-bestuurslid, medewerker
* Piet Durang oud-bestuurslid, medewerker
* Ernest Vankelecom gewezen mandataris, penningmeester (2011-2014)
* Bruno Moens gewezen mandataris
* Fried Ringoot gewezen mandataris
* Dorien Herremans gewezen mandataris
* Geert De Baerdemaeker gewezen mandataris
* Evy Detri gewezen mandataris
* Raoul De Wolf gewezen mandataris
* Bea Van Dingenen gewezen kandidate
* Hilde Dieudonné gewezen kandidate
* Irene Brems-Kiekens gewezen kandidate
* Kris Derycke-Ledent gewezen kandidate
* Lisette Lafruit gewezen kandidate 

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN
van LENNIK²


 

 2019-2024  
Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Kristien Van Vaerenbergh   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid, fractieleider
Erik O   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Karel Van Belle   Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid Onafhankelijke
Christel O Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Viviane Tielemans Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid
Peter Berckmans Gemeenteraadslid + OCMW-raadslid  
(a.i. september 2019 - november 2019 + april 2020 - )
Onafhankelijke
Gun Mignon oud-gemeenteraadslid (2014 - maart 2020)
LEDEN van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) OCMW
voor LENNIK²


 2019-2024  
Dirk De Smedt   lid BCSD (OCMW)  


LEDEN van de POLITIERAAD - POLITIEZONE PAJOTTENLAND   (2019-2024)


Erik O   Politieraadslid Onafhankelijke
Christel O Politieraadslid


 

 
ONZE GEMEENTERAADSLEDEN  (2013-2018)
van LENNIK²Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid, fractieleider
Kristien Van Vaerenbergh   Gemeenteraadslid
Erik O   Gemeenteraadslid Onafhankelijke
Christel O Gemeenteraadslid
Gun Mignon Gemeenteraadslid  (vervanging vanaf sept. 2014, definitief : 2015-)
Kelly Van Vlaenderen   Gemeenteraadslid  (aansluiting 2016-2018) Onafhankelijke
Fried Ringoot ex-gemeenteraadslid  (2013 - tot januari 2015)
Bruno Moens ex-gemeenteraadslid  (2013 - tot zomer 2014) Onafhankelijke
Wim Durang ex-gemeenteraadslid  (vervanging gedurende 2015) Onafhankelijke

 

 

ONZE OCMW-RAADSLEDEN  (2013-2018)
van LENNIK²Wim Durang OCMW-raadslid + lid Vast Bureau, fractiewoordvoerder   (2016-2018) - onafhankelijke
Viviane Tielemans OCMW-raadslid  (2013-2018)
Nils Dekaezemaeker OCMW-raadslid  (2016-2018)   (+ interim-raadslid in 2014)
Ernest Vankelecom   oud-OCMW-raadslid, -lid Vast Bureau  (2013-2015)
Chris Van Belle oud-OCMW-raadslid  (2013-2015)

 KARTEL  (2012-2018  +  2018- )
Van in het begin was (het toenmalige) LENNIK 2000 een samenwerkingsverband van mensen uit VU en onafhankelijke Lennikenaren. Ook was er daarnaast bij de verkiezingen in 1994 en 2000 al een kartel met sp.a Lennik (niet hernieuwd in 2006).

In 2012 gingen LENNIK Kwadraat en het in 2011 opgerichte N-VA Lennik, een kartel aan voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 02/02/2018 werd dit kartel tussen beide partijen officieel hernieuwd met een nieuwe kartelovereenkomst.

Onze besturen vergaderen zowel apart als samen. Elk heeft z'n eigen infoblad en website en sociale media.
Eetfestijnen en sommige andere activiteiten doen we samen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 gingen ALLE deelnemende partijen in Lennik achteruit in stemmen, behalve de duidelijke winnaar N-VA — LENNIK², die als enige lijst ook zetels won (namelijk maar liefst 3 extra zetels) in de gemeenteraad.
Met 7 zetels (op 19) voor het kartel werden we even groot als de 'Lijst Burgemeester'.
Vanaf half 2015 zijn we zelfs DE grootste fractie in de gemeenteraad!
Vanaf 2016 beschikt onze fractie over 8 zetels op 19 in de gemeenteraad.

Bij de verkiezingen van oktober 2018 gingen alle partijen die zetels haalden vooruit, behalve de meerderheidspartijen LB/OpenVLD en CD&V. Toch klampten zij zich vast aan de macht, klonken zich aan elkaar vast en wisten een kleinere speler te verleiden, waardoor - mits heel wat toegevingen en verschuivingen - de verliezers aan de macht blijven en de lijst die het meest vertrouwen kreeg van de Lennikse kiezers, in de oppositie. Maar ook in de oppositierol valt een invloedrijke en actieve rol te spelen voor Lennik in de Gemeenteraad.
Wij groeiden inderdaad nog verder door en werden de grootste lijst van Lennik met de grootste stemmentrekker. We veroverden met een vernieuwde lijst rechtstreeks 8 van (intussen) 21 zetels in de gemeenteraad.
 


Onze mandatarissen van LENNIK² maken deel uit van de kartelfractie N-VA — LENNIK KWADRAAT,
ook wel de Kwadraatraad genoemd.

Sinds 2013 verschijnt een maandelijkse internetkrant 'De LENNIKSE TRIBUNE' met nieuws van het politiek werk van onze fractie.

Je vindt hierover en over het kartel meer info op de gezamenlijke website :    
 
 

> www.lenniksetribune.be

internetkrant De LENNIKSE TRIBUNE

 

 


 


ONZE VERTEGENWOORDIGERS IN COMMISSIES EN (ADVIES)RADEN  (2013-2018)POLITIERAAD POLITIEZONE PAJOTTENLAND   (2013-2018)


BUDGETCOMMISSIE (GEMEENTERAAD)  


GEMEENTERAADSCOMMISSIE intergemeentelijke samenwerking (*)  


PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (P.W.A.)   (*)


GECORO
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
 


BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK (*)


SENIORENRAAD (*)  


GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) (*)  


SCHOOLRAAD GEMEENTESCHOOL* onbezoldigd 

 
DOEL

1.1
LENNIK 2000 / LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) is een lokale groep, politiek onafhankelijk,
waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze gemeente.

1.2
Deze open lijst kandideert bij de lokale verkiezingen, en zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK 2000 / LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen. 

 

>> LENNIK 2000 / KWADRAAT - WIE IS WIE  (gegevens 2007-2012)

>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2006)
>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2001-2005)
>> VERTEGENWOORDIGERS IN VORIGE LEGISLATUUR  (gegevens 1995-2000)

 


 

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK²