Julien De Mol

12e kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Frans Baetensstraat 38,
1750 Lennik.


  • Bediende.

  • Gehuwd met Myriam en vader van Kim.

 

Bouwt mee aan de creativiteit van de jeugd
voor de toekomst van morgen.