SPLITS Brussel-Halle-Vilvoorde
(m.m.v. LENNIK 2000)

Hoe het begon... en verderging...

Na de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 werd de politieke actualiteit ook besproken in Lennik. De telling van stemmen uit het buitenland in het kieskanton Lennik schept verwarring over de schijnbare enorme aangroei van Franstalige stemmen in onze streek.
De ergernis groeit rond de niet-splitsing van het gerechtelijk en kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, een oude eis. Het verhindert de normale integratie van inwijkelingen en stimuleert de verfransing, geheel tegen de logica van het federale model in.

LENNIK 2000-Schepen Geert De Cuyper steekt het vuur aan de lont op het Schepencollege, pleitend dat er toch iets moet kunnen gedaan worden vanuit de lokale realiteit. Allen zijn het roerend eens.
Z'n collega Etienne Van Vaerenbergh, vanuit zijn parlementaire ervaring met het thema (en voorstellen in het parlement), geeft tips hoe te starten en wie te contacteren, (samenwerking met verschillende burgemeesters over de partijgrenzen heen), en burgemeester Willy De Waele werpt zich vol overtuiging op een nieuwe missie.

Voor we het weten, spreekt heel het land van de Actie van de Burgemeesters!

De georganiseerde protestactie van de burgemeesters in Halle-Vilvoorde, 28 van de 35 Vlaamse gemeenten rond Brussel (de 6+1 faciliteitengemeenten uitgezonderd), gesteund door hun Gemeenteraden, blijft volharden.
Het wordt een nationaal thema, Vlaamse politieke partijvoorzitters binden zich op papier en de eis van de splitsing wordt opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

Het thema verdwijnt niet meer van de politieke agenda.

Ons Schepencollege, gesteund door de unanieme Gemeenteraad van Lennik, blijft alles op de voet volgen. De burgemeester maakt vanzelfsprekend deel uit van het uitvoerend comité van de Burgemeestersconferentie, die regelmatig opnieuw van zich laat horen.

Aan al de diverse acties werken we als gemeente Lennik mee.

LENNIK 2000 wijdt ook zijn nieuwjaarsreceptie 2005 aan het thema en nodigt burgemeester Dirk Brankaer van Overijse uit als gastspreker.

 • Op 10 maart 2005 is er een nationale Meeting, ter ondersteuning van de burgemeesters in hun acties voor de Splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, te Overijse.
  Het Lenniks Gemeentebestuur organiseert een gratis bus vanuit Lennik.
  Zie onderstaande foto's (van Erik O).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijke ondersteuning van de acties komt vooral van het al langer bestaande Halle-VilvoordeKomitee (HAVIKO),
dat op zijn website ook veel informatie geeft.

Praktisch-organisatorisch sterk is de Vlaamse Volksbeweging (VVB), ook al met een verzorgde website.

 

Franstalige protesten en tegenbewegingen zijn er ook natuurlijk.

Ons viel bv. deze kaart op in het blad Perspectives Francophones (januari 2005) van het FDF (Front des francophones), dat deel uitmaakt van de liberale regeringspartij MR :
als het aan het FDF lag, ligt Lennik op de taalgrens met het "toekomstige" Brussel !

 

Over de Splitsing van BHV is het laatste woord nog niet gezegd (en de laatste actie nog niet ondernomen).

LENNIK 2000 is blij met de stroomversnelling, duwt verder mee aan de kar en blijft zijn volle medewerking verlenen aan de acties.

Wordt vervolgd! (Volg zeker ook de berichten in ons infoblad!).

W.D.

 

TER AANVULLING :

 • Alleen in de Vlaamse gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde, krijgen we twéétalige kiesbrieven met enerzijds Vlaamse en anderzijds Franstalige partijen. Dit strookt niet met de indeling van ons land in taalgebieden. Bovendien is de provincie Vlaams-Brabant zo de enige waar niet met een provinciale kieskring wordt gewerkt, en worden dus niet alle provincies voor de federale verkiezingen op dezelfde manier behandeld.
  Deze ongelijkheid en discriminatie werd veroordeeld door het Arbitragehof/Grondwettelijk Hof op 26/05/2003, en diende opgelost voor de theoretische verkiezingsdag van 24 juni 2007; premier Verhofstadt omzeilde dit probleem door de federale verkiezingen te houden op 10 juni 2007, maar voor de toekomst is er dus echt een wijziging nodig.

 • Lennik (en enkele andere gemeenten) weigerde om de (ongrondwettige) federale verkiezingen van 10/06/2007 zelf te organiseren. (De hogere overheid nam de organisatie dan uitzonderlijk op zich). Dit besluit van de gemeente werd niet geschorst noch gesanctioneerd.
 • Tientallen opgeroepen bijzitters weigerden bewust om mee te werken aan ongrondwettige verkiezingen (in het kader van de actie Burgerzin). Eén van hen werd op 20/05/2008 door het Hof van Beroep vrijgesproken en kreeg in zijn motivatie gelijk : nog wel ons LENNIK2000-bestuurslid Gun Mignon! (zie ons infoblad thema-nummer 2008/05 in PDF).
  57 andere Vlaams-Brabantse weigeraars werden op 02/06/2008 vrijgesproken wegens "verjaard". De Belgische staat werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

 • Op 07/11/2007 keurde de bevoegde Kamercommissie het BHV-splitsingsvoorstel principieel goed, Vlaamse meerderheid tegen Franstalige minderheid. Een signaal van de Vlaamse partijen. Maar het zal nog lang duren eer het voltallige parlement werkelijk het voorstel ter stemming krijgt voorgelegd...

 • Eind 2008 is Lennik weer de eerste gemeente waar het Schepencollege consequent opnieuw weigert om de verkiezingen van 7 juni 2009 te organiseren voor het Europees Parlement binnen de ongrondwettelijk verklaarde kiesindeling met het arrondissement BHV. (De provinciegouverneur zal de organisatie overnemen).
  De Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden verklaart alvast dat hij geen reden heeft om de logica van de weigerende gemeenten te ontkennen, en zal dan ook opnieuw geen sancties treffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Steun de burgemeesters, splits Brussel-Halle-Vilvoorde


 

> Terug naar de hoofdpagina van de Webstek van LENNIK 2000