Nieuwjaarsreceptie LENNIK 2000

Onder ruime belangstelling ging op 23 januari 2005 de Nieuwjaarsreceptie door van LENNIK 2000.
Als locatie werden deze maal de (recent vernieuwde) Gemeenschapslokalen in Gaasbeek gekozen.

Zoals vorig jaar werd door Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK2000 de goede samenwerking benadrukt met onze coalitiepartner, de VLD-Lennik.

 


Een van de grote thema's blijft nu ook nog de splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Een thema waar alle partijen van Lennik het éénparig over eens zijn dat dit "onverwijld" dient te worden gerealiseerd.
De gastspreker was dan ook gekozen in het licht van deze actie, namelijk burgemeester Dirk Brankaer van Overijse.

Hij benadrukte nogmaals het belang van de splitsing. Hij verheugde zich over de goede samenwerking tussen de verschillende gemeentebesturen en over alle partij-grenzen heen. Een samenwerking die men mag bestempelen als uniek in de Belgische geschiedenis. Dankzij deze actie zijn er unieke banden gesmeed tussen de Vlaamse gemeenten die de ring uitmaken rond Brussel.

 

 > Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000