Gemeentelijke zalen

Het wapenschild van de Gemeente Lennik

De gemeente Lennik is rijk aan zalen en lokalen
voor vergaderingen, etentjes, feestjes, fuiven, tentoonstellingen, recepties, enz.

(Niet alle zalen kunnen echter gehuurd worden).
Hier vind je een overzicht met de adressen.

 

 

Meer info over het huren van gemeentelijke zalen :

Gemeentehuis
Dienst Vrije Tijd - 2de verdieping
zaalverhuur@lennik.be
02/531.02.07 of online via www.lennik.be

 

 

> Terug naar de STARTpagina van de  Webstek van LENNIK 2000 :