ACTUEEL


Werken in Lennik 2005


In Lennik zijn zowat permanent diverse werken aan de gang. Op deze pagina wil LENNIK 2000 enkele werken in Lennik in beeld brengen.

Onze Schepen van Werken Etienne Van Vaerenbergh heeft dan ook een ambitieus programma voor deze legislatuur te verwezenlijken.

TIP : Vaak kunt u op een foto klikken om hem te vergroten.

ZIE OOK : nieuws en foto's over Werken
in ons infoblad (ook op deze site)!

N.B.: Hier een constant en volledig accuraat overzicht geven, is wellicht niet mogelijk: onze fotografen en webmaster kunnen het tempo niet altijd volgen... Zo actief is men voortdurend aan het werk in de gemeente Lennik! We trachten deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Gaan de werken nog sneller? Des te beter voor onze gemeente!

 

KLIK HIER voor PAGINA 2 van de Actuele werken in Lennik !

In het gemeentelijk sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens werd in 2004 een bijkomende nooduitgang gemaakt in de feestzaal. Meteen werd het plafond van de feestzaal volledig vernieuwd en installeerde de gemeente er een nieuw rookafzuigings-systeem.

Ook in 2005 gaan we verder met werken in dit centrum. Het plafond in de cafetaria en het privé-gedeelte van de uitbater ervan wordt volledig vernieuwd. Ook de elektriciteits-installatie wordt vernieuwd.

 

De herinrichting van de "bocht van Gaasbeek", Donkerstraat/ Gaasbeeksestraat/ Oudenaaksestraat. Officiële inwandeling op 02/07/2005.

Herstellingswerken in de gemeentelijke feestzaal in Sint-Martens-Lennik (de oude Jongenschool).
Wist u dat heel wat Lennikenaren erg gesteld zijn op dit gebouw?

De ramen van onze plaatselijke openbare Bibliotheek werden allemaal vernieuwd, met dubbele beglazing, om de verwarmingskosten te drukken en de veiligheid te verbeteren. Ook de deuren worden vernieuwd.

Vervolgens wordt het dak van de feestzaal hersteld en beter geïsoleerd en ook het dak van de bibliotheek wordt verbeterd (afwatering).
Dit alles door eigen gemeentepersoneel!

 

Mede in het kader van de opwaardering van de dorpskernen en het Mobiliteitsplan (toekomstige lokale ring en zone30), in het dorpscentrum van Sint-Martens-Lennik :
vernieuwing wegdek in de Dorekensstraat, aanleg paden, plaatsen van watergreppels en waterslikkers, ontdubbelen riolering, ondergronds brengen elektrisch laagspanningsnet en andere nutsvoorzieningen, invoering eenrichtingsverkeer.

Op 11/06/2005 officieel ingewandeld.

 

Tekst :   W. Durang, Etienne Van Vaerenbergh
Foto's :   W. Van Vaerenbergh, Erik O


> Naar de 2de pagina van de 'Actuele werken in Lennik'

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000