V O O R U I T   M E T   L E N N I K

Gemeenteraadsverkiezingen 08/10/2006

De kiezer heeft beslist. De uitslag van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Lennik is echter niet eenvoudig. Door verschillende ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar, kan men bovendien moeilijk vergelijken.

Enerzijds gaat beleidspartij LENNIK 2000, nu zonder de SP.a, achteruit, en verliest zijn zesde en nipt ook een vijfde zetel in de gemeenteraad, maar ook de grootste oppositiepartij CD&V verliest stemmen.
Enerzijds verliezen een aantal schepenen, 2 van VLD/LVB en 1 van LENNIK 2000, voorkeurstemmen, maar anderen werden dan weer, o.a. 5 van de 7 mandatarissen van LENNIK 2000, duidelijk beloond met winst in hun persoonlijk stemmenaantal! De schepen die verhoudingsgewijs het meest stemmen verliest, dient niet bij ons te worden gezocht ; wel boekt onze schepen Geert De Cuyper de grootste winst binnen de leden van het uittredende College. Van de 4 uittredende mandatarissen van de meerderheid die 10 tot 40% persoonlijke stemmenwinst scoren, zijn er 3 van LENNIK 2000!
We hadden ook een sterke lijst : van geen enkele lijst kregen àlle kandidaten elk méér dan 100 voorkeurstemmen toebedeeld, behalve bij LENNIK 2000!

Ondanks de achteruitgang, blijft LENNIK 2000, als onafhankelijke, typisch lokale factor, een belangrijke speler in de Lennikse politiek. En Etienne Van Vaerenbergh haalt in onze gemeente nog steeds een topscore in voorkeurstemmen.
Wij stellen vast dat een grote groep Lennikenaren wil dat we verderwerken aan het kleur geven aan Lennik!


GEVOLGEN

LVB (VLD) en LENNIK 2000 halen samen nog steeds een ruime meerderheid in de Lennikse gemeenteraad om ook in de volgende zes jaar onze gemeente te besturen.
De grootste partij, LVB, wenst een betrouwbare en hardwerkende bestuurspartner en stuurde CD&V dan ook wandelen, en gaat overtuigd opnieuw in zee met LENNIK 2000.

Wij besteden uiteraard wel de nodige bezinning aan ons tegenvallend verkiezingsresultaat. Onze achteruitgang is zeker te wijten aan enerzijds het vertrek van de SP.a, en vooral het feit dat onze voorman Etienne Van Vaerenbergh, sinds hij zijn carrière als parlementslid beëindigde, door een verminderd mediaprofiel moest inboeten aan partij-overstijgende uitstraling. Dit effect ligt volstrekt in de lijn van de laatste verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Men zegt wel eens dat de partij met het sterkste profiel, vaak ook het meest kwetsbaar blijkt. Alleszins is onze sterke, respectvolle én inhoudelijk verzorgde campagne opgevallen en geapprecieerd als kwaliteitsvol en vernieuwend.
Verder heeft mogelijk de algemene trend van negativisme en onverdraagzaamheid vooral een niet-traditionele partij als de onze getroffen. Of speelde het een rol dat we geen individuele foto-affiches rondhingen? Een te brave campagne? Ongenoegen over verkeerssnelheidsremmers of openliggende straten in vernieuwing? LENNIK 2000 besteedt alleszins meer dan ooit aandacht aan gezonde zelfevaluatie en zal regelmatig de relatie met het publiek bijwerken.

De verkozenen van LENNIK 2000
in de gemeenteraad zijn nu :

  • Etienne Van Vaerenbergh
  • Geert De Cuyper
  • Erik O
  • Ernest Vankelecom

Twee dames hebben het hoogst aantal voorkeurstemmen na onze verkozenen : Chris Van Belle en Dorien Herremans. Zij staan bij ons dan ook op de eerste rij voor andere mandaten of opvolging.

LENNIK 2000 behoudt 2 leden in het College van Burgemeester en Schepenen, waaronder de 1ste Schepen en de OCMW-voorzitter, die voortaan eveneens volwaardig tot het Schepencollege behoort.
Net zoals zijn collega's in het College kan ook de OCMW-voorzitter diverse schepenbevoegdheden toegekend krijgen.

Bij LENNIK 2000 komen deze uitvoerende mandaten toe aan onze kandidaten met het hoogst aantal voorkeurstemmen:

  • Etienne Van Vaerenbergh
  • Geert De Cuyper

Ook onze OCMW-raadsleden duiden we zo aan.

LENNIK 2000 wil zeker opnieuw kunnen werken aan gemeentelijke samenlevingsopbouw via beleidsdomeinen die sociaal en vooruitstrevend van aard zijn.We kiezen niet voor de gemakkelijkste bevoegdheden, maar wel voor cruciale en intensieve verantwoordelijkheden. Belangrijke grote investeringen in Lennik en de grote uitdagingen voor de komende jaren zitten dan ook hoofdzakelijk in ons pakket, zodat we aan onze ambitie om motor van de vernieuwing te zijn in Lennik, kunnen verderwerken.
We zijn ervan overtuigd dat de afwerking van door ons reeds aangevatte projecten, in de komende bestuursperiode prachtige resultaten zal opleveren, en Lennik een nieuw elan geven!

Gemeenteraad en Schepencollege treden vernieuwd in functie vanaf 02/01/2007.

De bevoegdheden binnen het College lees je *hier*.

Een overzicht van onze mandatarissen vind je bij:
*Wie is wie bij LENNIK 2000*.

 

LENNIK 2000 wil uitdrukkelijk eenieder bedanken die ons steunde bij deze verkiezingen, en onze inspanningen waardeert!

 


Voor de verkiezingsuitslagen kan je terecht op:
onze pagina VerkiezingsRESULTATEN 2006


(updates: 9/10-24/10-14/11-19/12/2006, 02/2007, Wim Durang)

 

 

TERUG naar de startpagina :