PERSBERICHT

Van Vaerenbergh nu Secretaris van het Vlaams Parlement

eigen berichtgeving 2002

LENNIK - Op 23 september 2002, bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar, is Etienne Van Vaerenbergh verkozen tot Secretaris van het Vlaams Parlement.

We willen hem vanuit Lennik met deze nieuwe functie hartelijk gelukwensen.

Etienne is al sinds 1990 lid van het Vlaams Parlement en fungeerde het laatste jaar als fractievoorzitter van de technische VU-ID-fractie. Het ervaren parlementslid maakt nu deel uit van het Bureau en bestuurt zo mee het Vlaams Parlement.

Etienne blijft op vele fronten actief (Vlaams Parlement, College van Burgemeester en Schepenen, Politieraad, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, tal van organisaties in socio-culturele sector, enz.) en dat wordt in Lennik nog altijd zeer naar waarde geschat.

Proficiat, Etienne, en doe zo voort!