JAAROVERZICHT 200425 januari 2004: Nieuwjaarsreceptie LENNIK 2000
Voor vele sympathisanten was het een eerste kennismaking met de gemeentelijke zaal "Oude Tramstatie" in Eizeringen. Schepen Geert De Cuyper somde de vernieuwingen op die er allemaal gebeurden in het afgelopen jaar in onze gemeente, door de inzet van dit gemeentebestuur: een behoorlijk lange lijst! Gastspreker was eminent Lennikenaar Hugo De Greef.

5-6-7-8 maart 2004:
Het 34ste Groot Lenniks MOSSELFESTIJN van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Eerste Schepen Etienne Van Vaerenbergh en de andere mandatarissen van zijn ploeg, kende een opmerkelijk succes. Niet minder dan 1245 mensen schoven aan onze tafels voor mosselen enz. Een duidelijk teken van waardering voor de inzet in gemeentebestuur en parlement!

1 april 2004: Wijziging mandaten LENNIK 2000
Guido Dieudonné beëindigt naar afspraak zijn 3-jarig mandaat als OCMW-raadslid voor LENNIK 2000, Erik O wordt lid van het Vast Bureau van het OCMW en Geert De Cuyper maakt voortaan deel uit van de Politieraad.

9 mei 2004: Nationale Betoging
Vanuit Lennik ontstond het idee van het protest van Gemeentebesturen en Burgemeesters voor de Splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Vele Lennikenaren betoogden mee te Halle.

21 mei 2004:
De bestuursleden van LENNIK 2000 en de helpers aan het mosselfeest, bezochten, onder leiding van Etienne Van Vaerenbergh, het Vlaams Parlement. Het was een symbolisch moment, net vóór Etiennes laatste ambtstermijn als Vlaams volksvertegenwoordiger afliep. Hij werd daarbij dan ook gehuldigd voor zijn 14 jaar verdienste als uitstekende vertegenwoordiger voor Lennik, het Pajottenland, de brede regio Halle-Vilvoorde en Vlaanderen in het algemeen. (Zie verslag op onze website).

Juni 2004:
Onze Webstek met het nieuwe adres www.lennik2000.be wordt opnieuw uitgebreid, met een makkelijk te raadplegen archief van ons infoblad sinds 2001, en telkens aangevuld met het recentste infoblad! Alweer een schat aan informatie.

13 juni 2004: Verkiezingen voor het Vlaams en Europees Parlement
Meer en meer is de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een algemeen heet hangijzer. Meteen na de verkiezingen wordt deze eis in het kersverse Vlaams regeerakkoord geschreven en door de nieuwe Vlaamse Regering mee verdedigd.

11-juliviering:
Lennik legt gratis bus in voor alle Lennikenaren die de "Gulden Ontsporing" willen meemaken op de Grote Markt in de Vlaamse hoofdstad. Gezellig.

Zomer 2004:
De diverse dorpsfeesten en andere zomerse evenementen en happenings in onze gemeente, vaak met stevige ondersteuning van het gemeentebestuur, zorgen mee voor het Bruisend Lennik, waar we ons goed bij voelen!

2-3 oktober 2004:
Tijdens het Etentje van LENNIK 2000 diende men voor de tombola te raden hoeveel meter wegdek van de Lennikse straten er in 2004 reeds vernieuwd werd. Het juiste aantal was 6.127,70 meter (of 20.439,43 vierkante meter)!

27 november 2004: Jaarmarkt Lennik
Blijft zich vernieuwen. Naar gewoonte ontbrak LENNIK 2000 niet met een sympathieke actie en deelde enkele honderden ballonnetjes en balpennen uit.

December 2004:
LENNIK 2000 publiceert haar 9de infoblad in 2004.

 

En dan waren er ook nog:

 • de maandelijkse openbare Gemeenteraden en de werking in het OCMW, de werkzaamheden van het schepencollege
 • de werking in adviesraden en hun bijzondere activiteiten voor het publiek
 • verderwerken aan de diverse beleidsplannen van de gemeente op vele domeinen, niet te vergeten het mobiliteitsplan
 • hoorzittingen en informatievergaderingen
 • onthaaldag nieuwe inwoners, geboorteboomgaard
 • bebloeming, kerstversiering, uitbreiding bevlagging in de gemeente
 • verdere opwaardering gemeentelijke zalen en gebouwen
 • inwandelingen vernieuwde straten met de bewoners
 • culturele uitstappen, activiteiten van de gemeentelijke bibliotheek en academie voor muziek, woord en dans, diverse activiteiten i.s.m Kasteel van Gaasbeek
 • nieuwe wandeltrajecten in de gemeente
 • het Feest van de derde leeftijd van Gemeentebestuur en OCMW, de Monumentendag, de Kampioenenviering

 

Wim Durang> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000