werken aan/in Lennik:

Plannen MOBILITEIT

 

Het Mobiliteitsplan voor Lennik is een erg omvangrijk meerjarenplan: de uitvoering loopt dan ook geleidelijk, sinds 2000 wordt er nog steeds aan verdergewerkt, minstens tot in 2007.

Hier bieden we u exclusief de mogelijkheid om op uw eigen scherm een aantal Powerpoint®-presentaties nog eens te bekijken.
Deze werden reeds tussen 2000 en 2004 getoond op de diverse hoorzittingen en informatie-avonden van het Gemeentebestuur, in het kader van het mobiliteitsplan en de concrete gevolgen in het Lennikse straatbeeld.

Uitleg, foto's en tekeningen geven een duidelijke voorstelling bij de plannen.

 

Opgelet!
Voor u deze bestanden binnenhaalt op uw computer, moet u beseffen dat dit toch wel grote bestanden zijn (tussen 5 en 16 MB groot); afhankelijk van de kwaliteit en snelheid van uw Internetverbinding zal het een minuutje tot meerdere minuten duren vooraleer u 1 bestand hebt gedownload. Dat is de prijs die u betaalt voor een fraai gelay-oute voorstelling met veel interessante illustraties.
U hebt het programma MS Powerpoint® (of de gratis PowerPoint Viewer) nodig om ze te kunnen bekijken. De bestanden zijn gecomprimeerd naar zip-bestanden; u kunt ze decomprimeren met bijvoorbeeld WinZIP of een ander "File Compression"-programmatje (EnZip, FreeZip, WinRar, ...).

 

 

Ter herinnering enkele hoofdlijnen : het mobiliteitsplan is er gekomen op basis van een voorafgaande mobiliteitsstudie om een algemene langetermijnvisie vast te leggen, in overleg met alle betrokkenen (Gemeente, provincie, Vlaams Gewest, De Lijn, verenigingen van zwakke weggebruikers, Politie, enz.). Via de vele hoorzittingen werden ook regelmatig de Lennikenaren en lokale middenstand en andere belangengroepen en adviesraden betrokken.

Lennik ligt immers op een kruispunt van verbindingswegen (N8, N285, N282), tussen het Pajottenland en de hoofdstad, met een enorme verkeersstroom, en kent daardoor ook enkele "zwarte" verkeerspunten, die, mede vanuit Vlaams niveau, prioritair oplossingen vroegen. Lennik heeft bovendien een relatief grote oppervlakte en een uitgestrekt wegennet dat veel (en duur) onderhoud vraagt. Geplande maatregelen brengen vaak een meervoudig positief effect tot stand : de invoering van lokale ringstructuren en meer eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld, verhoogt de veiligheid, gaat sluikverkeer tegen én belast het wegdek minder.
Door de globale aanpak, worden meteen ook andere zaken aangepakt : vernieuwing afwatering en nutsleidingen, verfraaien van dorpskommen, parkeergelegenheid, vernieuwing bushokjes, enzovoort!

 

 

VOOR EEN VEILIGER LENNIK