Openbare vergaderingen van de
Lennikse Gemeenteraad


Gemeenteraad 18 december 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 27 november 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 23 oktober 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 26 juni 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 23 mei 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 24 april 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 27 maart 2006

Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat

 

Gemeenteraad 27 februari 2006

(Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat)

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 23/1/2006.
 2. Brandweer – Oprichting van een voorpost in de regio Bever-Galmaarden-Herne.
 3. Kerkfabriek St-Ursula : Advies overdracht van de eindrekening van de oude naar de nieuwe penningmeester.
 4. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies begroting 2006.
 5. Financiën – Belasting op het afleveren van administratieve stukken – Intrekkingen.
 6. Financiën - Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
 7. Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 2006.
 8. Milieu – Addendum nr. 1 bij de overeenkomst (26-01-2005) inzake de exploitatie van een intercommunaal containerpark – goedkeuring.
 9. Milieu – Belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Elingen voor de uitvoering van deel VII van het structuurplan (kavelinrichtingswerken): goedkeuring.
 10. Milieu – Uitbreiden studie opmaak van een intergemeentelijk erosiebestrijdingsplan – Samenwerking Gooik, Pepingen en Lennik: goedkeuring.
 11. Milieu – Overeenkomst tot oprichting van de waterschappen: goedkeuring.
 12. Milieu – Gemeentelijke vertegenwoordiging in de waterschappen: aanduiding lid.
 13. Wegen – Ondergronds brengen van het bovengronds laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet langsheen de doortocht N282 – Alfred Algoetstraat – Markt – Kroonstraat – Schoolweg – Masiusplein en Stationsstraat door Iverlek: goedkeuring ontwerp.
 14. Wegen – Leveren van verlichtingspalen en armaturen voor het verlichten van de Finse piste, gelegen langsheen de Alfred Algoetstraat 77 te 1750 Lennik: goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 15. Feestzaal SML – Vernieuwen van ramen en deuren – Bestek – Raming – Aanstellen van een aannemer via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring.
 16. Gemeentelijke Basisschool – Goedkeuring convenant korte vervangingen.
 17. Personeel – Aanpassingen geldelijk statuut (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24/1/2005).
 18. Personeel – Aanpassingen administratief statuut (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24/1/2005).
 19. Personeel – Aanpassingen contractueel reglement (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24/1/2005).
 20. Personeel – Aanpassingen arbeidsreglement (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24/1/2005).
 21. Personeel – Openstelling 1 betrekking van administratief medewerk(st)er personeel (C1-C3) voor bepaalde duur (vervangingsovereenkomst 19/38) en aanleg van een wervingsreserve.
 22. Personeel – Openstelling 1 betrekking van administratief medewerk(st)er mobiliteit (D1-D3) voor bepaalde duur in geco-verband en aanleg van een wervingsreserve.
 23. Personeel - Openstelling 1 betrekking van deskundige financiën (B1-B3) in statutair verband en aanleg van een wervingsreserve.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 24. Aanvaarding ontslag als zorgcoördinator, GOK-leerkracht, leerkracht L.O. vanaf 01/02/2006.
 25. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (4u / gokuren) vanaf 01/02/2006 tot 30/06/2006.
 26. Tijdelijke aanstelling zorgcoördinator (10/36) op basis van de puntenenveloppe zorg vanaf 01/02/2006 tot 30/06/2006.
 27. Tijdelijke aanstelling zorgcoördinator (4/36) op basis van de stimulus en de punten samengelegd op het niveau van de scholengemeenschap vanaf 01/02/2006 tot 30/06/2006.
 28. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2/24) vanaf 01/02/2006 tot 30/06/2006.
 29. Tijdelijke andere opdracht kleuteronderwijzer (9u) vanaf 01/01/2006 tot 30/06/2006.
 30. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (9u) in vervanging vanaf 01/01/2006.
 31. **Gemeentelijke Muziekacademie :

 32. Intrekking beslissing gemeenteraad dd. 23/05/2005, houdende tijdelijke aanstelling van doorlopende duur lerares woord vanaf 01/09/2005.
 33. Intrekking beslissing gemeenteraad dd. 28/11/2005, houdende vaste benoeming lerares woord (5u LS en 1u HS) vanaf 01/01/2006.

 

 

Gemeenteraad 23 januari 2006

(Bekijk hier de Agenda in PDF-formaat)

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 19/12/2005.
 2. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – Vacantverklaring van twee functies van sergeant.
 3. Wegen – Verbeteringswerken aan de tennisvelden gelegen langsheen de Alfred Algoetstraat 77 te 1750 Lennik : Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 4. Wegen – Studie herwaardering centrum ’t Nelleken : Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 5. Wegen – Iverlek – Ondergronds brengen van het bovengronds laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet langsheen de Krommestraat : Goedkeuring aangepast ontwerp.
 6. Handelsbeurs – Vaststelling gemeentelijke toelage 2004.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 7. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar 4u L.S. uren ten laste van de gemeente.

 

 

 

>> Gemeenteraden van 2005

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000