Openbare zitting van de GemeenteraadGemeenteraad 20 december 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 29 november 2004.
 2. Kerkfabriek St-Ursula : advies rekening 2003.
 3. Kerkfabriek o.l.v. Gaasbeek : advies rekening 2003.
 4. Kerkfabriek St-Kwintens : advies begroting 2005.
 5. Kerkfabriek St-Martinus : advies begroting 2005.
 6. Kerkfabriek St-Ursula : advies begroting 2005.
 7. Kerkfabriek o.l.v. Gaasbeek : advies begroting 2005.
 8. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : advies begroting 2005.
 9. Gemeentebelasting : opcentiemen op de onroerende voorheffing. 484.111
 10. Gemeentebelasting : aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 484.112
 11. Gemeentelijke begroting 2005 – gewone en buitengewone dienst - stemming
 12. Goedkeuring van het wegentrace - verkavelingsaanvraag – Luitenant Jacopsstraat zn - dossiernr. 2004/016.
 13. Milieu - gemeentelijk milieubeleidsplan (ontwerpplan) – goedkeuring
 14. Havicrem – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering + goedkeuring agendapunten vergadering dd. 23/12/2004.
 15. Speelpleinwerking – organisatie.
 16. Viering 175-jarig bestaan van België en tevens het 25-jarig bestaan van België als federale staat
 17. Onderwijs – verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel – goedkeuring
 18. Onderwijs – verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders - goedkeuring
 19. Brandweer – vacantverklaring korporaal vrijwilliger
 20. Brandweer - operationeel personeel - verlof voorafgaand aan de pensionering.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 21. Tijdelijke aanstelling leraar dwarsfluit (5u ls + 2u hs) vanaf 1/9/2004.
 22. Tijdelijke aanstelling leraar piano (2u ls) vanaf 1/9/2004.
 23. Tijdelijke aanstelling leraar basgitaar (1u hs) vanaf 01/09/2004.
 24. Tijdelijke aanstelling leraar piano (1u ls) vanaf 1/9/2004.
 25. Tijdelijke aanstelling begeleider (3u ls + 3u hs) vanaf 1/9/2004.
 26. Tijdelijke aanstelling leraar samenspel (1u ls) vanaf 1/9/2004.
 27. Tijdelijke aanstelling leraar ensemble (1u ls + 1u hs) vanaf 01/09/2004.
 28. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (2u ls en 1u hs) vanaf 01/09/2004.
 29. Tijdelijke aanstelling lerares viool (2u ls ) vanaf 1/9/2004.
 30. Tijdelijke aanstelling lerares woord (4u ls + 1u hs) vanaf 1/9/2004.
 31. Tijdelijke aanstelling lerares woord (13u ls + 3u hs) vanaf 1/9/2004.
 32. Tijdelijke aanstelling leraar saxofoon (3u ls ) vanaf 1/9/2004.
 33. Tijdelijke aanstelling leraar samenzang (1/2u ls) vanaf 1/9/2004.
 34. Tijdelijke aanstelling leraar slagwerk (1u ls + 2u hs) vanaf 1/9/2004.
 35. Tijdelijke aanstelling leraar samenzang (1/2u ls) vanaf 1/9/2004.
 36. Tijdelijke aanstelling leraar a.m.v. (2u ls) vanaf 1/9/2004.
 37. Tijdelijke aanstelling lerares a.m.c. (2u ls) vanaf 1/9/2004
 38. Tijdelijke aanstelling lerares a.m.v. (8u ls) vanaf 1/9/2004.
 39. Tijdelijke aanstelling leraar dans (5u ls + 3u hs) vanaf 01/09/2004.
 40. Tijdelijke aanstelling leraar dans (6u ls + 1u hs) vanaf 01/09/2004.
 41. Tijdelijke aanstelling leraar koper (1u ls) vanaf 01/09/2004.
 42. Tijdelijke aanstelling leraar zang (4u ls +1hs) vanaf 01/09/2004.
 43. Tijdelijke aanstelling leraar vocaal ensemble (1u hs) vanaf 01/09/2004.
 44. Tijdelijke aanstelling opsteller vanaf 01/09/2004.
 45. Tijdelijke aanstelling leraar gitaar (6u ls en 2u hs) vanaf 1/9/2004.
 46. Tijdelijke aanstelling leraar instrumentaal ensemble (1u hs) vanaf 1/9/2004.
 47. Tijdelijke aanstelling lerares piano (1u ls) vanaf 1/9/2004.
 48. Vaste benoeming leraar woord (1u ls) vanaf 1 januari 2005

 

 

Gemeenteraad 29 november 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 25 oktober 2004.
 2. Havi-Gis : Kennisname agendabijlagen vergadering dd. 29 november 2004.
 3. Iverlek - Kennisname agendabijlagen vergadering dd. 16 december 2004.
 4. Finilek - Kennisname agendabijlagen vergadering dd. 16 december 2004.
 5. Haviland - Kennisname agendabijlagen vergadering dd. 20 december 2004.
 6. Iverlek – Verkoop openbare verlichtingsnetten.
 7. VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant – Toetreding + Aanduiding afgevaardigde.
 8. Brandweer – Hulpverleningszone Halle-Lennik – Rampoefening fase 1 – Kennisname.
 9. Speelpleinwerking – Organisatie.
 10. Heemkundig museum – Huurovereenkomst Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën VZW.
 11. Heemkundig museum – Huurovereenkomst Pajottenland+ VZW. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 27 september 2004.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 12. Intrekking beslissing Gemeenteraad dd. 25 oktober 2004, houdende tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 13. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (3u) ten laste van de gemeente.
 14. Vaste benoeming lerares piano (2u LS) vanaf 1 januari 2005.
 15. Vaste benoeming leraar samenspel (1u LS) vanaf 1 januari 2005.
 16. Vaste benoeming lerares AMV (6u LS) vanaf 1 januari 2005.
 17. Vaste benoeming lerares AMC (2u LS) vanaf 1 januari 2005.
 18. Vaste benoeming lerares samenzang (1,5u LS) vanaf 1 januari 2005.
 19. Vaste benoeming leraar trompet (1u LS) vanaf 1 januari 2005.
 20. Vaste benoeming leraar AMV (2u LS) vanaf 1 januari 2005.

 

 

Gemeenteraad 25 oktober 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 27 september 2004.
 2. OCMW – Kennisname jaarrekening 2003 + Jaarverslag 2003.
 3. Gemeente / OCMW : Aanpassing gesco-contingent door overdracht twee betrekkingen met gesco-statuut.
 4. Intercommunale Havi-Gis : Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 29 november 2004.
 5. Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering.
 6. Iverlek – Goedkeuring statutenwijziging + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 16 december 2004.
 7. Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 16 december 2004.
 8. Finilek – Goedkeuring statutenwijziging + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 16 december 2004.
 9. Intercommunale Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 20 december 2004.
 10. Brandweer
  – Ombouwen van de stookplaats van de brandweerkazerne van stookolie naar aardgas
  – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 11. Motie : Water voor iedereen – Stop GATS. 12. IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 13. Intrekking beslissing Gemeenteraad dd. 27/9/2004, houdende tijdelijke aanstelling lerares viool (2u) vanaf 1/9/2004 ten laste van de gemeente.
 14. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (2 u LS) vanaf 1/9/2004 ten laste van de gemeente.
 15. Intrekking beslissing Gemeenteraad dd. 27/9/2004, houdende tijdelijke aanstelling leraar saxofoon (2u) vanaf 1/9/2004 ten laste van de gemeente.
 16. Tijdelijke aanstelling leraar saxofoon (1 u LS) vanaf 1/9/2004 ten laste van de gemeente.

 

 

 Gemeenteraad 27 september 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 28 juni 2004.
 2. Bekrachtiging politiereglement dd. 23 juni 2004 (carwash).
 3. Bekrachtiging politiereglement dd. 29 juni 2004 (barbecue brandweer).
 4. Bekrachtiging politiereglement dd. 6 juli 2004 (fietstocht 11.11.11.)
 5. Bekrachtiging politiereglement dd. 29 juli 2004 (wielerwedstrijd).
 6. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : advies rekening 2003.
 7. Kerkfabriek St-Kwintens : advies restauratiewerken.
 8. Goedkeuring van het Wegentracé - Verkavelingsaanvraag (wijziging) - Cottemstraat - Dossiernr. 2004/010.
 9. Goedkeuring van het Wegentracé - Verkavelingsaanvraag (wijziging) - Lt. Jacopsstraat - Dossiernr. 2004/012.
 10. Gouverneur - Kennisname definitieve vaststelling gemeenterekening 2002.
 11. Gouverneur - Begrotingswijziging nr.1 - 2004 - Gewone en buitengewone dienst - Schorsing artikel 33001/435-01.
 12. P.O.B. - Annulatie geplande verbouwingswerken.
 13. VZW Toerisme Pajottenland en Zennevallei - Goedkeuring statuten.
 14. VZW Toerisme Pajottenland en Zennevallei - Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger.
 15. Interlokale Vereniging Waterbeleid - Aanduiding afgevaardigde.
 16. Leningsaanvraag voor de financiering van de investeringen voor het dienstjaar 2004 - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 17. Aankoop van een gesloten bestelwagen - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 18. Feestzaal SML - Vernieuwen dak : aankoop van materiaal - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 19. Pastorie Gaasbeek - Vernieuwen dak - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 20. Schoolgebouw Assesteenweg 125 te 1750 Lennik - Brandvoorkoming -Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 21. P.O.B. SML - Vernieuwen van ramen en deuren - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 22. Wegen - Verbeteringswerken in het Dorp en de Dorekenstraat te SML en de Hunselveldweg, de Hunselstraat en het Hunselveld te Eizeringen - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 23. Werken - Aankoop van een containerwagen (inclusief containers) - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 24. Goedkeuring Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) 2005-2007.
 25. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
 26. Bouwdossier : beroep Raad van State.
 27. Personeel - Aanpassing personeelsformatie en administratief statuut van het gemeentepersoneel - Uitbreiding met 2 contractuele functies van deskundige toerisme - Goedkeuring.
 28. Personeel - Openstelling 2 betrekkingen van deskundige toerisme in contractueel verband en aanleg van een werfreserve - Goedkeuring.
 29. Financiën - Kasbeheer : toepassing van artikel 142 §2 van de gemeentewet.
 30. Personeel - Gemeentesecretaris - Geldelijk statuut : aanpassing weddenschaal per 1/9/2004 (loopbaanspreiding).


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 31. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur lager onderwijzer vanaf 1 september 2004.
 32. Definitieve tijdelijke aanstelling lager onderwijzer (12 lestijden) vanaf 1 september 2004.
 33. Definitieve tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer vanaf 1 september 2004 (vervanging).
 34. Definitieve tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer vanaf 1 september 2004 (vervanging).
 35. Aanstelling beleidsmedewerker in het gewoon basisonderwijs op basis van de puntenenveloppe (ICT) toegekend aan de school.
 36. Aanstelling zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs op basis van de stimulus en de punten samengelegd op het niveau van de scholengemeenschap (4u).
 37. Aanstelling zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs op basis van de puntenenveloppe (zorg) toegekend aan de school (10u).
 38. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (24 lestijden) (vervanging).
 39. Tijdelijke aanstelling leermeester Protestantse Godsdienst (2u per week of volgens noodzaak) vanaf 1 september 2004.
 40. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker (4u) ten laste van de gemeente vanaf 1 september 2004.
 41. Aanstelling administratief medewerker in het gewoon basisonderwijs op basis van de puntenenveloppe (administratie) toegekend aan de school (15/36).
 42. Tijdelijke aanstelling kinderverzorger (8u) vanaf 1 september 2004.
 43. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (24u) vanaf 1 september 2004.
 44. Tijdelijke aanstelling leerkracht bewegingsopvoeding kleuters (6u) vanaf 1 september 2004.
 45. Tijdelijke aanstelling bijzondere leermeester zedenleer (2u per week of volgens noodzaak) vanaf 1 september 2004.
 46. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (4u) vanaf 1 september 2004.
 47. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer (9u) ten laste van de gemeente vanaf 1 september 2004.
 48. Verlenging mandaten participatieraad.


  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 49. Tijdelijke aanstelling lerares dans (3u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 50. Tijdelijke aanstelling lerares viool (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 51. Tijdelijke aanstelling leraar saxofoon (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 52. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (1u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 53. Tijdelijke aanstelling lerares AMC. (1u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 54. Tijdelijke aanstelling leraar gitaar (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 55. Tijdelijke aanstelling leraar basgitaar (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.
 56. Tijdelijke aanstelling leraar AMV (2u) vanaf 1 september 2004 ten laste van de gemeente.

 

 

 Gemeenteraad 28 juni 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen dd. 26 april 2004 + 24 mei 2004.
 2. Bekrachtiging politiereglement dd. 9 juni 2004 (Wielerwedstrijd).
 3. Bekrachtiging politiereglement dd. 9 juni 2004 (Dolle Dagen Gaasbeek).
 4. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een snelheidsbeperking van 70 Km/u ter hoogte van de Gustaaf Breynaertstraat, Frans Devoghellaan, Schapenstraat, Gustaaf Van der Steenstraat - Deelgemeenten Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik en Eizeringen - Gemeentewegen.
 5. Goedkeuring van het Wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Luitenant Jacopsstraat ZN - Dossiernr. 2004/005.
 6. Toetreding tot de Interlokale Vereniging voor Waterbeleid in Vlaams-Brabant.
 7. Iverlek - Statutenwijziging najaar 2003 - Gedeeltelijke goedkeuring door Voogdijminister - Kennisname.
 8. Wegen - Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het gemeentebestuur van Lennik inzake de herinrichting van de doortocht N282 (tussen Kmpt 11.250 en 12.650) - Markt - Borrekeitse - Masiusplein en omgeving - Goedkeuring.
 9. Wegen - Koepelmodule 23104/KM/2 met bijhorende modules 3 en 4 inzake de herinrichting van de doortocht N282 in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik - Goedkeuring.
 10. Kennisname jaarverslag 2003.
 11. Goedkeuring begrotingsrekening : balans- en resultatenrekening 2003.
 12. Begroting - Gemeentelijke begrotingswijziging nr.1 - Gewone en buitengewone dienst - Dienstjaar 2004 - Goedkeuring.
 13. Werken - Overeenkomst tussen de gemeente Lennik en de VMW inzake het realiseren van rioolaansluitingen.
 14. Vernieuwing software dienst bevolking - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 15. Website gemeente Lennik - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 16. Personeel - Vacantverklaring - 1 contractuele betrekking van administratief medewerker - Dienst bevolking C1-C3.
 17. Intentieverklaring voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 18. Aanvaarding ontslag onderwijzer van de gemeentelijke basisschool vanaf 1 maart 2005.

 


Gemeenteraad 24 mei 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van 26 april 2004.
 2. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkraad dd. 21/4/2004, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris + gedeeltelijke vernieuwing van het bureau.
 3. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkmeesters dd. 21/4/2004, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
 4. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit der Kerkraad dd. 15/4/2004, houdende verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris + Advies besluit der Kerkmeesters dd. 15/4/2004, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
 5. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies rekening 2003.
 6. Kerkfabriek St-Martinus : Advies rekening 2003.
 7. Bekrachtiging politiereglement dd. 14 april 2004 (herstellen rijbaan Marktplein).
 8. Bekrachtiging politiereglement dd. 15 april 2004 (wielerwedstrijd).
 9. Bekrachtiging politiereglement dd. 15 april 2004 (wielerwedstrijd).
 10. Bekrachtiging politiereglement dd. 6 mei 2004 (evenement oude draaiorgels).
 11. Bekrachtiging politiereglement dd. 6 mei 2004 (Wielerwedstrijd).
 12. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 mei 2004 (Wielerwedstrijd).
 13. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 mei 2004 (Wielerwedstrijd).
 14. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 mei 2004 (Werken gemeentewegen).
 15. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 mei 2004 (Werken gemeentewegen).
 16. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 mei 2004 (Werken gemeentewegen).
 17. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 mei 2004 (Verkeersvrije straat).
 18. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 mei 2004 (Verkeerspark).
 19. Bekrachtiging politiereglement dd. 12 mei 2004 (Sinte-Mettesfeesten).
 20. Definitieve goedkeuring Bijzonder Plan van Aanleg nr. SKL4 “Schuttersblok” -  Sint-Martens-Lennik.
 21. Gemeentelijke Holding – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 26 mei 2004.
 22. Intercommunale Havi-Gis : Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 7 juni 2004.
 23. Intercommunale Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 21 juni 2004.
 24. Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 24 juni 2004.
 25. Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 28 juni 2004.
 26. Milieu – Opmaak van een intergemeentelijk erosiebestrijdingplan – Samenwerking Gooik, Pepingen en Lennik – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 27. Opdracht bij wijze van beperkte offerteaanvraag voor het uitvoeren van een volledige studieopdracht voor het realiseren van een woordcentrum in Gaasbeek.
 28. Vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2004-2005  - Goedkeuring.
 29. Vacantverklaring functies gemeentelijke basisschool.
 30. Ere-Burgemeester Abcoude – Dankbrief.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 31. Aanvaarding terbeschikkingstelling kleuterleider wegens persoonlijke aangelegenheden vanaf 1 september 2004.
 32. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het rustpensioen.

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 33. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar samenzang vanaf 1 september 2004.
 34. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar AMV vanaf 1 september 2004.
 35. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar AMC vanaf 1 september 2004.
 36. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar piano vanaf 1 september 2004.
 37. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar trompet vanaf 1 september 2004.
 38. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar samenzang vanaf 1 september 2004.
 39. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar AMV vanaf 1 september 2004.


 

 

Gemeenteraad 26 april 2004


Agenda: 

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van 22 maart 2004.
 2. Kerkfabriek St-Martinus : Advies begroting 2004.
 3. Bekrachtiging politiereglement dd. 12 maart 2004 (Tijdelijk stilstaan- en parkeerverbod Zwartenbroekstraat).
 4. Bekrachtiging politiereglement dd. 23 maart 2004 (Wielerwedstrijd).
 5. Aanvullend verkeersreglement betreffende het implementeren van een verkeersdrempel ter hoogte van de Lt. Jacopsstraat (Eiz.)
 6. Aanvullend verkeersreglement betreffende het implementeren van twee verkeersdrempels ter hoogte van de Processiestraat (SML).
 7. OCMW - Kennisname van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2002 en van het verslag van de externe auditcommissie.
 8. Wegen – Verbeteringswerken in de Carnaalstraat, de Kerkweg en de Louis Spaakstraat te Eizeringen – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 9. Milieu – Pajottenland+ - Aanbesteding van werken voor het intergemeentelijk Leader+project "Pajottenlands Landschap op Trage Wegen" – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 9/4/2004.
 10. Concessie "Uitbating cafetaria van het gemeentelijk sport- en ontmoetingscentrum" – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 11. VVSG – Waarborgstelling inzake lening voor aankoop kantoorgebouw.
 12. Politiezone Pajottenland – Kennisname besluit van de Politieraad dd. 5 april 2004, houdende vaststelling verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie.
 13. Politiezone Pajottenland – Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2004.
 14. Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2004 – Kennisname.

  **Punt aangevraagd door raadslid Heidi Elpers :

 15. Ontwerp toelagereglement met betrekking tot het gebruik van eco-luiers.

 Gemeenteraad 22 maart 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van 23 februari 2004.
 2. Brandweer - Goedkeuring rampenplan.
 3. Brandweer - Hulpverleningszone Halle-Lennik : Goedkeuring hulpverleningsovereenkomst.
 4. Brandweer - Gemeentelijk reglement brandveiligheid tijdelijke inrichtingen (tenten, markten en kermissen).
 5. Brandweer - Vacantverklaring betrekking van onderluitenant + korporaal.
 6. Brandweer - Vacantverklaring betrekkingen van stagiair - brandweerman in vrijwilligerskader.
 7. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 februari 2004 (Evenement traditionele streekbieren).
 8. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 februari 2004 (SGI-jogging).
 9. Bekrachtiging politiereglement dd. 4 maart 2004 (paddentrek).
 10. OCMW - Buitenschoolse kinderopvang - Goedkeuring van het beleidsplan 2003-2006.
 11. Politiezone Pajottenland - Politiebegroting 2004 - Kennisname.
 12. Politiezone Pajottenland - Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2004.
 13. P.O.B. - Wijziging dienstreglement.
 14. Kruispuntbank - Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 15. Intentieverklaring contract Jeugdsport 2004.
 16. Goedkeuring werkingsverslag 2003 van het jeugdwerkbeleidsplan 2002 - 2004.
 17. Milieu - Goedkeuring milieujaarprogramma 2004.
 18. Gemeentelijke Muziekacademie : Vacantverklaring verschillende functies.
 19. Toekenning van de titel van ere-burgemeester van Lennik aan mevrouw Annette Van Der Most - De Ridder.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 20. Aanstelling onderwijzer (15u) (vervanging wegens loopbaanonderbreking).

 

 

Gemeenteraad 23 februari 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 26 januari 2004.
 2. Arrest Arbitragehof gemeentefonds – mededeling.
 3. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van beperkte doorgang ter hoogte van de Opperbusingenstraat en Ten Ham.
 4. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een tonnagebeperking 3,5T ter hoogte van de Karel Keymolenstraat.
 5. OCMW – meerjarenplan 2004-2006.
 6. OCMW – Kennisname budget 2004.
 7. OCMW – Goedkeuring protocol taakafspraken en samenwerking tussen OCMW en gemeente.
 8. Gemeentebelasting : Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk – Kennisname schorsing.
 9. Gemeentebelasting : Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk – Aanpassing en bevestiging.
 10. Belastingsreglement op masten en pylonen.
 11. Ruilverkaveling Elingen – Belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Elingen voor de Uitvoering Structuurplan – Deel IV – Weginrichting Steenweg op Elingen, Doornstraat en Zwarte Molenstraat – Grondgebied Lennik
 12. Aquafin – Project 99.247 ‘Collector Diepenbroekbeek’ – Samenwerkingsovereenkomst – Addendum bij de overeenkomst van 15 oktober 1999 omtrent de studie van het project.
 13. Kennisname Collegebeslissing dd. 6/2/2004, houdende goedkeuring ontwerp van intentieverklaring “Samenwerking musea & co Breedbeeldregio”.

 

Gemeenteraad 26 januari 2004


Agenda:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 22 december 2003.
 2. Bekrachtiging politiereglement dd. 28/12/2003 (Eindejaarsdrink Dolle Dagen).
 3. Bekrachtiging politiereglement dd. 9/1/2004 (Afbakening voetpad Hendrik Ghijselenstraat).
 4. Bekrachtiging politiereglement dd. 13/1/2004 (Doortocht wielerwedstrijd).
 5. Intrekking beslissing Gemeenteraad d.d. 22 september 2003, houdende de goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – Eksterstraat en Scheestraat – dossier nr. 2003/014.
 6. Goedkeuring van het wegentracé - verkavelingsaanvraag - Eksterstraat en Scheestraat de heer Demesmaeker Daniël, Eksterstraat 14, 1750 Lennik – dossier nr. 2003/014.
 7. Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.
 8. Algemene gemeentelijke verordening houdende het verkavelen.
 9. Gedis – Gezamenlijke aankoop door de gemeenten en OCMW’s van aardgas voor hun installaties en gebouwen.


  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 10. Tijdelijke aanstelling onderwijzer ter vervanging van mevrouw Christiane Wauters, afwezig wegens ziekte.
 11. Aanvaarding ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking – lager onderwijs.


 

 

>> Gemeenteraden van 2003