Openbare zitting van de GemeenteraadGemeenteraad 16/12/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 28/10/2002.
2. Bekrachtiging politiereglement dd. 28 november 2002 (aanpassing verkeerssituatie werken Frans Van der Steenstraat).
3. Aanvullend verkeersreglement van 5 december 2002 betreffende Zone 30 in de schoolomgevingen.
4. Goedkeuring van het wegentracé - Aanvraag van wijziging van de verkavelingsvergunning - De heer Herremans Kris, met als adres JB. Van der Lindenstraat 43, 1750 Lennik - Saffelbergstraat - Dossiernr. 2002/019.
5. Finilek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering + goedkeuring agendapunten vergadering dd. 19 december 2002.
6. Finilek - Verkoop- en aankoopoptie - overeenkomst op aandelen Electrabel Customer Solutions.
7. Jeugdraad - Samenstelling en erkenning.
8. Goedkeuring ontwerpstatuten gemeentelijke Sociale Adviesraad.
9. Cultuurraad - Statuten - Goedkeuring.
10. Burgerlijke Stand - Aanstelling van een dokter + vervanger + vaststelling ereloon.
11. Personeel - Aanpassing gemeentelijk statuut - Personeelsformatie.
12. Personeel - Vacantverklaring bibliothecaris statutair (19/38).
13. Gebouwen - Restauratie Pastorie St-Kwintens-Lennik : meerwerken - Bekrachtiging beslissingen College.
14. Gebouwen - Restauratie Pastorie St-Kwintens-Lennik : dading - Bekrachtiging.
15. Begroting - Stemmen gemeentelijke begrotingswijziging nr.2 - Gewone en buitengewone dienst - Dienstjaar 2002.
16. Stemmen voorlopige twaalfden.


IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke Basisschool :

17. Vaste benoeming onderwijzer vanaf 1 januari 2003 : 13 lestijden.


**Gemeentelijke muziekacademie :

18. Tijdelijke aanstelling lerares piano (1u LS) vanaf 1/9/2002.
19. Tijdelijke aanstelling lerares gitaar (7u LS) vanaf 1/9/2002.
20. Tijdelijke aanstelling lerares gitaar (1u HS) vanaf 1/9/2002.
21. Tijdelijke aanstelling lerares I.E. (1u HS) vanaf 1/9/2002.
22. Tijdelijke aanstelling lerares piano (4u LS) vanaf 1/9/2002.
23. Tijdelijke aanstelling lerares piano (1u HS) vanaf 1/9/2002.
24. Tijdelijke aanstelling opsteller (8u) vanaf 1/9/2002.
25. Tijdelijke aanstelling leraar zang (3u LS vanaf 1/9/2002.
26. Tijdelijke aanstelling leraar koor (1u LS) vanaf 1/9/2002.
27. Tijdelijke aanstelling leraar dans (4u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
28. Tijdelijke aanstelling leraar trompet (5u LS + 4u HS) vanaf 1/9/2002.
29. Tijdelijke aanstelling leraar klarinet (1u HS) vanaf 1/9/2002.
30. Tijdelijke aanstelling lerares dans (4u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
31. Tijdelijke aanstelling lerares dans (2u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
32. Tijdelijke aanstelling lerares cello (1u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
33. Tijdelijke aanstelling lerares I.E. (1u HS) vanaf 1/9/2002.
34. Tijdelijke aanstelling lerares cello (1u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
35. Tijdelijke aanstelling lerares A.M.C. (2u LS) vanaf 1/9/2002.
36. Tijdelijke aanstelling lerares A.M.V. (6u LS) vanaf 1/9/2002.
37. Tijdelijke aanstelling lerares samenzang (1,5u LS) vanaf 1/9/2002.
38. Tijdelijke aanstelling leraar A.M.C. (2u LS) vanaf 1/9/2002.
39. Tijdelijke aanstelling leraar A.M.V. (2u LS) vanaf 1/9/2002.
40. Tijdelijke aanstelling leraar I.E. (1u HS) vanaf 1/9/2002.
41. Tijdelijke aanstelling leraar samenspel (1u LS) vanaf 1/9/2002.
42. Tijdelijke aanstelling leraar samenzang (1/2u LS) vanaf 1/9/2002.
43. Tijdelijke aanstelling leraar slagwerk (1u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
44. Tijdelijke aanstelling leraar slagwerk (2u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
45. Tijdelijke aanstelling leraar saxofoon (3u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
46. Tijdelijke aanstelling lerares woord (4u LS) vanaf 1/9/2002.
47. Tijdelijke aanstelling lerares viool (2u LS) vanaf 1/9/2002.
48. Tijdelijke aanstelling lerares viool (2u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
49. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (1u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
50. Tijdelijke aanstelling leraar ensemble jazz ((1u LS + 1u HS) vanaf 1/9/2002.
51. Tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (2u LS) vanaf 1/9/2002 ten laste van de gemeente.
52. Tijdelijke aanstelling lerares saxofoon (1u LS) vanaf 1/9/2002.
53. Tijdelijke aanstelling lerares A.M.V. (2u LS) vanaf 1/9/2002.
54. Tijdelijke aanstelling lerares samenzang (1/2u LS) vanaf 1/9/2002.
55. Tijdelijke aanstelling lerares dwarsfluit (1u LS) vanaf 1/9/2002.Gemeenteraad 25/11/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 23/9/2002.
2. Aanvaarding ontslag raadslid Evy Detri.
3. Kennisname verslag betreffende het onderzoek der geloofsbrieven van een plaatsvervangend raadslid.
4. Aanstelling en eedaflegging van een plaatsvervangend gemeenteraadslid.
5. Principiële vaststelling van straatnaam aan nieuwe straat Eizeringen (Verkaveling Felix Van den Boschstraat).
6. Principiële vaststelling van straatnaam aan verkaveling Mertens.
7. Goedkeuring van het Wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Mevrouw De Coster Christiane, met als adres Groenstraat 24, 1750 Lennik; Mevrouw De Coster Lydia, met als adres Poverstraat 10, 1700 Dilbeek - Groenstraat - Dossiernr. 2002/018.
8. Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering + goedkeuring agendapunten vergadering dd. 16 december 2002.
9. Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering.
10. Iverlek - Goedkeuring statutenwijziging.
11. Wegen - Verbeteringswerken in de St-Elooistraat - Goedkeuring meerwerken.
12. Gemeentelijk reglement betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen - Goedkeuring.
13. Gemeentelijk subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van hagen, houtkanten en bomen - Goedkeuring.
14. Gemeentelijk reglement selectieve inzameling van snoeihout, boomstronken- boomwortels, onbehandeld en behandeld hout, steenpuin, asbestbevattende materialen, banden, plastiekfolie, metalen, gazonmaaisel, piepschuim, vlak glas en aflaatolie - mobiel containerpark - Goedkeuring.
15. Wegen - Ruilverkaveling Elingen - Belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Elingen voor de uitvoering structuurplan - te verbeteren fietspaden ( deelopdracht 2 ) - Goedkeuring.
16. Wegen - Ruilverkaveling Elingen - Belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Elingen voor de uitvoering structuurplan - wegenwerken en waterwerken - Goedkeuring.
17. Personeel - Vacantverklaring functie administratief medewerker.

IN GEHEIME ZITTING

**Gemeentelijke basisschool :

18. Herroeping terbeschikkingstelling onderwijzer (5/24).Gemeenteraad 28/10/2002


Agenda:

1. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 september 2002 (Filmopname).
2. Bekrachtiging politiereglement dd. 25 september 2002 (Werken openbare weg).
3. Bekrachtiging politiereglement dd. 1 oktober 2002 (Opendeurdag De Swaef - Meersman).
4. Bekrachtiging politiereglement dd. 2 oktober 2002 (Werken Felix Van den Boschstraat).
5. Bekrachtiging politiereglement dd. 9 oktober 2002 (53ste Jaarmarkt).
6. OCMW - Goedkeuring beslissing OCMW dd. 30 juli 2002, houdende aankoop woning Vanderkelenstraat.
7. Personeel - Administratief- en geldelijk statuut - Reglement van het contractueel personeel - Aanpassing.
8. Brandweer - Vaststelling administratief- en geldelijk statuut van de gemeentelijke brandweerdienst van het groepscentrum Lennik - Aanpassing.
9. Gebouwen - Renovatie gemeentehuis - Meerwerken schilderwerken - Perceel 7 - Bekrachtiging beslissingen College.
10. Gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten.
11. Politiezone - Politiebegroting 2002 - Kennisname.
12. Politiezone - Goedkeuring gemeentelijke dotatie politiezone Pajottenland.
13. Politiezone - Opstellen beginbalans politiezone - Overdracht schuld - Functie.
14. Begroting - Stemmen gemeentelijke begrotingsswijziging nr.1 - Gewone en buitengewone dienst - Dienstjaar 2002.Gemeenteraad 23/09/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 24 juni 2002.
2. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies begrotingswijziging nr.1 - dienstjaar 2002.
3. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies begrotingswijziging nr.2 - Dienstjaar 2002.
4. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies rekening 2001.
5. Kerkfabriek St-Martinus - Advies rekening 2001.
6. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies begroting 2003.
7. Kerkfabriek St-Martinus : Advies begroting 2003.
8. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies restauratiewerken.
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 22 juni 2002 (Zomerhappening).
10. Bekrachtiging politiereglement dd. 22 juni 2002 (Zomerhappening).
11. Bekrachtiging politiereglement dd. 22 juni 2002 (jogging zomerhappening).
12. Bekrachtiging politiereglement dd. 25 juni 2002 (Sinte-Mettes Feesten).
13. Bekrachtiging politiereglement dd. 25 juni 2002 (Jogging).
14. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 juli 2002 (speelstraat Nelleken).
15. Bekrachtiging politiereglement dd. 29 juli 2002 (opendeurdag brandweer).
16. Bekrachtiging politiereglement dd. 13 augustus 2002 (speelstraat Nelleken).
17. Aanvullend verkeersreglement van 19 juni 2002 betreffende de herinrichting van de markt.
18. Aanvullend verkeersreglement van 19 juni 2002 betreffende de herinrichting van de Frans Van der Steenstraat.
19. Aanvullend verkeersreglement van 24 juni 2002 betreffende de afbakening als zone 30 in de Sint-Elooistraat.
20. OCMW - kennisname jaarrekening 2001 + jaarverslag 2001.
21. OCMW - meerjarenplan 2002-2004 - Kennisname.
22. OCMW - Budget 2002 - Kennisname.
23. HAVI-TV : Aankoop van aandelen Havi-TV CV en beheersoverdracht met betrekking tot de exploitatie van de kabelactiviteit op het grondgebied van de gemeente.
24. HAVI-TV : Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering.
25. HAVI-TV : Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 28/10/2002.
26. Personeel - Eindejaarstoelage 2002 en volgende jaren - Princiepsbeslissing.
27. Personeel - Afschaffing carensdag.
28. Personeel - Aanvaarding ontslag beroepskorporaal vanaf 30 juni 2003.
29. Personeel - 1 betrekking van gemeentesecretaris : vacantverklaring - te begeven bij aanwerving - te begeven bij bevordering.
30. P.O.B. - Beleidsplan 2003-2007 : Goedkeuring.
31. Scheestraat - Herstelling - Samenwerking Dilbeek / Lennik - Goedkeuring princiepsbeslissing.
32. Goedkeuring wijziging reglement voor de ontlening van materieel door Lennikse jeugdwerkinitiatieven.
33. Politiezone Pajottenland - Goedkeuring gemeentelijke dotatie door de Provinciegouverneur.
34. Aanpassing gebouwen gemeenteschool Schapenstraat (brandveiligheid) - Goedkeuring Collegebeslissing dd. 16/8/2002.

IN GEHEIME ZITTING

**Gemeentelijke basisschool :

35. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer (12u) vanaf 1/9/2002 ter vervanging van mevrouw Ruttens Aldegonde.
36. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (12u) en kleuteronderwijzer (12u) vanaf 1/9/2002.
37. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (16u), kleuteronderwijzer (3u) en leerkracht bewegingsopvoeding kleuters (3u) vanaf 1/9/2002.
38. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer (9u) ten laste van de gemeente vanaf 1/9/2002.
39. Tijdelijke aanstelling kinderverzorger (8u) vanaf 1/9/2002.
40. Tijdelijke aanstelling leermeester zedenleer (2u) vanaf 1/9/2002.
41. Tijdelijke aanstelling bijzondere leermeester protestantse Godsdienst (4u of volgens noodzaak) vanaf 1/9/2002.
42. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (17u) ter vervanging van mevrouw Ilse Cornelis vanaf 1/9/2002.
43. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer (3u) en leerkracht bewegingsopvoeding kleuters (3u) ter vervanging van mevrouw Ilse Cornelis vanaf 1/9/2002.
44. Aanvaarding loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) vanaf 26/11/2002.
45. Terbeschikkingstelling onderwijzer (5/24).Gemeenteraad 24/06/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 27/5/2002.
2. Bekrachtiging politiereglement dd. 16 mei 2002 (Filmopnamen).
3. Bekrachtiging politiereglement dd. 23 mei 2002 (Jogging).
4. Bekrachtiging politiereglement dd. 23 mei 2002 (Attractie "Rocket" op handelsbeurs).
5. Bekrachtiging politiereglement dd. 23 mei 2002 (Wielerwedstrijd).
6. Bekrachtiging politiereglement dd. 28 mei 2002 (Dolle dagen Gaasbeek).
7. Bekrachtiging politiereglement dd. 28 mei 2002 (Filmopnamen).
8. Bekrachtiging politiereglement dd. 30 mei 2002 (Barbecue brandweer).
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 31 mei 2002 (Filmopnamen).
10. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 juni 2002 (Kunstvuurwerk).
11. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 juni 2002 (Bouwen prefabwoning).
12. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 juni 2002 (Carwash).
13. Bekrachtiging politiereglement dd. 11 juni 2002 (Stoet viering 10 jaar Prins).
14. Heraanleg Pastorietuin Gaasbeek - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
15. Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling" - 2002-2004.
16. Goedkeuring milieujaarprogramma 2002.
17. Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie voor de politiezone Pajot.
18. Goedkeuring gemeenterekening : balans- en resultatenrekening 2001.
19. Goedkeuring werkingsverslag 2001 van het JWBP 1999-2001.
20. Personeel : Administratief- en geldelijk statuut - Reglement van het contractueel personeel - Vormingsreglement - Goedkeuring.
21. Brandweer : vaststelling administratief- en geldelijk statuut van de gemeentelijke brandweerdienst van het groepscentrum Lennik.
22. Personeel - 1 betrekking van deskundige algemene zaken B1-B3 : vacantverklaring - te begeven bij aanwerving - te begeven bij bevordering.
23. Personeel - 1 betrekking van deskundige financiën B1-B3 : vacantverklaring - te begeven bij aanwerving - te begeven bij bevordering.
24. Personeel - 1 betrekking van stedenbouwkundige B1-B3 : vacantverklaring - te begeven bij aanwerving - te begeven bij bevordering.
25. Gemeentelijke basisschool - Vacantverklaring functies.
26. BPA Zonevreemde sportterreinen - Aanduiding ontwerper.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke Basisschool :

27. Aanvaarding terbeschikkingstelling kleuterleider wegens persoonlijke aangelegenheden vanaf 1/9/2002.
28. Aanvaarding deeltijdse loopbaanonderbreking onderwijzer.

**Gemeentelijke Muziekacademie :

29. Vaste benoeming leraar gitaar (2u HS) vanaf 1/1/2003.
30. Vaste benoeming leraar gitaar (6u LS) vanaf 1/1/2003.
31. Vaste benoeming leraar instrumentaal ensemble (1u HS) vanaf 1/1/2003.
32. Vaste benoeming leraar trompet (9u LS) vanaf 1/1/2003.
33. Vaste benoeming leraar slagwerk (1u LS) vanaf 1/1/2003.
34. Vaste benoeming leraar samenspel (1u LS) vanaf 1/1/2003.
35. Vaste benoeming lerares AMV (2u LS) vanaf 1/1/2003.
36. Vaste benoeming lerares samenzang (1/2u LS) vanaf 1/1/2003.Gemeenteraad 27/05/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 29 april 2002.
2. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit der Kerkraad dd. 4/4/2002, houdende verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris.
3. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit der Kerkmeesters dd. 10/4/2002, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester + gedeeltelijke vernieuwing van het bureau van Kerkmeesters.
4. Kerkfabriek St-Ursula : Advies rekening 2000.
5. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies rekening 2001.
6. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkraad dd. 9/4/2002, houdende verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris + gedeeltelijke vernieuwing van het bureau + verkiezing van de kleine helft.
7. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkmeesters dd. 9/4/2002, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
8. Bekrachtiging politiereglement dd. 25 maart 2002 (doortocht fietsrally).
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 19 april 2002 (huifkarrentocht).
10. Bekrachtiging politiereglement dd. 22 april 2002 (herstellingswerken N282).
11. Bekrachtiging politiereglement dd. 22 april 2002 (parkeerverbod Albert Vanderkelenstraat nr.17).
12. Bekrachtiging politiereglement dd. 24 april 2002 (parkeerverbod gedeelte Zavelstraat).
13. Bekrachtiging politiereglement dd. 24 april 2002 (doortocht wielerwedstrijd).
14. Bekrachtiging politiereglement dd. 24 april 2002 (doortocht wielerwedstrijd).
15. Bekrachtiging politiereglement dd. 2 mei 2002 (wandeltocht).
16. Bekrachtiging politiereglement dd. 7 mei 2002 (project verkeerspark fietsers).
17. Bekrachtiging politiereglement dd. 13 mei 2002 (doortocht wielerwedstrijd).
18. Bekrachtiging politiereglement dd. 13 mei 2002 (doortocht wielerwedstrijd).
19. Bekrachtiging politiereglement dd. 15 mei 2002 (doortocht wielerwedstrijd).
20. Princiepsbeslissing tot vervangen van de software voor het afleveren van de stedenbouwkundige- en milieuvergunningen.
21. Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
22. Haviland – Goedkeuring statutenwijziging.
23. Finilek – Goedkeuring bijkomende agendapunten van de jaarvergadering van 13 juni 2002.
24. Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 13 juni 2002.
25. Iverlek – Goedkeuring agendapunten van de jaarvergadering van 13 juni 2002.
26. Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 2002.
27. Gebouwen – Renovatie gemeentehuis – Perceel 1 – Ruwbouwwerken – Goedkeuring eindafrekening.
28. Kruispuntbank - Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
29. Wegen – Doortocht N282 – Princiepsbeslissing – Bespreking voorontwerp.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke Basisschool :

30. Aanvaarding borstvoedingsverlof onderwijzer vanaf 25/4/2002.
31. Tijdelijke aanstelling onderwijzer in vervanging van mevrouw Pappaert Marleen vanaf 22/4/2002 : 11 lestijden.Gemeenteraad 29/04/2002


Agenda:

1. Personeel – Waarnemend secretaris – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 5/4/2002.
2. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 25/3/2002.
3. Personeel – Medeondertekening stukken – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 5/4/2002.
4. Goedkeuring jaarplan 2002 van het Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004.
5. Beleidsverklaring.
6. Kennisname jaarverslag 2001.
7. Gemeentelijke begroting – dienstjaar 2002 - Gewone en buitengewone dienst – Stemming.
8. Gebouwen – Aankoop meubilair raadzaal gemeentehuis – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
9. Goedkeuring van het Wegentracé – Verkavelingaanvraag – Mevrouw Pauwels Suzanne, met als adres Hunselveld 10, 1750 Lennik – Hunselveld – Dossiernr. 2002/003.
10. Goedkeuring huishoudelijk reglement Gecoro.
11. Bekrachtiging politiereglement dd. 20/3/2002 (carwash).
12. Bekrachtiging politiereglement dd. 22/3/2002 (Wielerwedstrijd).
13. Bekrachtiging politiereglement dd. 22/3/2002 (Kunstvuurwerk).
14. Bekrachtiging politiereglement dd. 28/3/2002 (Jogging SGI).
15. S I F – Beleidsplan : Bespreking + Goedkeuring voortgangsrapport 2001.
16. Vergoeding leden examencommissie.
17. Verdiscontering van toelage van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de restauratie van de Pastorie Lennik-Centrum.
18. Motie tegen de inhoud van het rapport van de Zwitserse mevrouw Nabholz-Haidegger in de Raad van Europa.
19. Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen.
20. Iverlek – Goedkeuring statutenwijziging.
21. Finilek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen.
22. Finilek – Goedkeuring statutenwijziging.
23. Havi-TV : aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen.
24. Havi-TV: goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Havi-TV van 27 mei 2002.
25. Gemeentelijke Holding – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering.
26. Gemeentelijke Holding – Goedkeuring statutenwijziging.
27. BPA – Zonevreemde sportterreinen – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
28. Intentieverklaring contract Jeugdsport 2002.
29. Heemkundig museum – Huurovereenkomst.Gemeenteraad 25/03/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 25/2/2002.
2. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen.
3. Seniorenraad - Goedkeuring statuten + Samenstelling algemene vergadering.
4. Bekrachtiging politiereglement dd. 3/3/2002 (Wielerwedstrijd).
5. Intentieverklaring cultuurdecreet.
6. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - De heer Timmermans Johan, afgevaardigd bestuurder NV. Renting Invest, met als adres Steenstraat 47, 1750 Lennik - Tuitenbergstraat - Dossiernr. 2001/024.
7. Behoud verkavelingsvergunning - Lode Verdoodt voor Armand Evenepoel - Dossiernr. 92.143.
8. Gemeentelijke Muziekacademie - Vacantverklaring verschillende disciplines.
9. Aankoop meubilair + computermateriaal - Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
10. Gemeentebelasting : Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
11. Gemeentebelasting : Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

 

Gemeenteraad 25/02/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 28/1/2002.
2. Kerkfabriek St-Ursula : Advies begroting 2002.
3. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - De heer Raspe Rudolf, met als adres Vlassendaalstraat 62, 1701 Itterbeek - Steenbergstraat - Dossiernr. 2001/023.
4. Sportregiowerking - Samenwerkingsovereenkomst - Wijziging van de jaarlijkse inbreng.
5. Wijziging Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28/1/2002, houdende omzetting salarisschalen naar euro's - brandweerpersoneel inbegrepen.
6. Principebesluit inzake het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en goedkeuring van bestek en wijze van gunnen voor de aanduiding van een ontwerper.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke Basisschool :

7. Tijdelijke aanstelling onderwijzer in vervanging van mevrouw Pappaert Marleen vanaf 7/1/2002 - 6 lestijden.Gemeenteraad 28/01/2002


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 17/12/2001.
2. Personeel - Aanvaarding ontslag gemeentesecretaris vanaf 1/12/2002.
3. Personeel - Waarnemend Secretaris - Bekrachtiging Collegebeslissing d.d. 11/1/2002.
4. Personeel - Omzetting salarisschalen naar euro's - Brandweerpersoneel inbegrepen.
5. Personeel - Hospitalisatieverzekering - Tussenkomst in de kosten.
6. Wegenis - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingaanvraag - Mevrouw De Coster Christiane met als adres Groenstraat 24, 1750 Lennik; Mevrouw De Coster Lydia, met als adres Poverstraat 10, 1700 Dilbeek - Dossiernr. 2001/020.
7. Brandweer - Advies afrekening bijdrage 2000.
8. Finilek - Participatie in PUBLI-T via Finilek.
9. Finilek - Waarborgverlening financiering participatie PUBLI-T.
10. Vaststelling toelagen voor bruiloften en ontvangsten (omzetting naar euro).
11. Vaststelling toelagen voor het gebruik van regenwater i.p.v. drinkwater (omzetting naar euro).
12. Toekenning van een geboortepremie (omzetting naar euro).
13. Toekenning premie voorhuwelijkssparen (omzetting naar euro).
14. GNOP - Gemeentelijk subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden (omzetting naar euro).
15. Mantelzorg - Goedkeuring reglement (omzetting naar euro).
16. Aanstelling raadsman inzake bezwaarprocedure tegen de stad Geraardsbergen (afvoeren van GFT-afval).
17. Jeugdwerkbeleidsplan 2002 - 2004 : Goedkeuring.
18. Goedkeuring gewijzigd reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk.
19. Gebouwen - Renovatie gemeentehuis - Binnenschrijnwerk (deuren).