Etienne Van Vaerenbergh gehuldigd bij zijn afscheid als parlementslid


Op 21 mei 2004 brachten de bestuursleden van LENNIK 2000 en de helpers aan het recentste Mosselfeest, onder leiding van Etienne Van Vaerenbergh, een bezoek aan het Vlaams Parlement.
Het was een symbolisch moment, aangezien Etiennes parlementair mandaat afloopt op 13 juni en hij, na het verdwijnen van de Volksunie, niet meer deelneemt aan parlementsverkiezingen voor een andere partij.

Ernest Vankelecom sprak een dankrede uit bij het middagmaal, gebaseerd op een tekst van Wim Durang. U vindt hierna deze tekst.


Het is vandaag een bijzondere dag : een uitstap naar het Vlaams Parlement met Etienne Van Vaerenbergh, ZIJN Vlaams parlement, maar ook ONS Vlaams parlement… Binnenkort loopt zijn laatste ambtstermijn als Vlaams volksvertegenwoordiger af. We kunnen wel stellen dat Etienne de afgelopen 14 jaar een uitstekende vertegenwoordiger is geweest voor Lennik, het Pajottenland, de brede regio Halle-Vilvoorde en Vlaanderen in het algemeen.


Ook heeft hij een mooie parlementaire loopbaan opgebouwd:
eerst in het parlement gekomen, een beetje onverwacht als opvolger van de overleden Daan Vervaet, in de lente van 1990, als lid van de Kamer en door dubbelmandaat ook lid van de Vlaamse Raad. Daarna werd hij rechtstreeks verkozen bij de parlementsverkiezingen van 1991, 1995 en 1999. Sinds 1995 exclusief als Vlaams Parlementslid voor onze regio.

In 2001 werd hij fractievoorzitter van de technische VU-ID-fractie. Als ervaren parlementslid maakte hij sindsdien deel uit van het Bureau en bestuurde zo mee het Vlaams Parlement. Een jaar later, op 23 september 2002, werd Etienne verkozen tot Secretaris van het Vlaams Parlement, tot op vandaag.


Bij zijn tienjarig mandaat als parlementslid, werd Etienne op het jaarlijkse Dankfeest, op 5 mei 2000, in de wijn en bloemen gezet. Vandaag doen we dit weer, op hetzelfde dankfeest voor de mensen die meewerken aan het eetfestijn en de gemeentelijke politieke werking. Naar aloude gewoonte noemen we dit dankfeest ook nog wel "Onderonsje", een benaming die de lading dekt, want we voelen ons "onder ons", dus verbonden, een beetje familie. De goede groepssfeer op onze activiteiten bewijst dit.Het begon allemaal in de gemeentepolitiek, vanop een kartellijst werd de jonge advocaat gemeenteraadslid. Vandaag is hij het langst zetelende lid van de gemeenteraad in Lennik. In 1982 werd hij burgemeester voor 12 jaar lang, en ook nu nu is zijn invloed duidelijk als eerste schepen, met als belangrijkste bevoegdheden: financiën, werken en mobiliteit en feestelijkheden. Hij is ook lid van de Politieraad.

Zijn plaatselijke politieke ervaring en visie op gemeentelijk beleid, maakte dat hij actief werd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, waarvan hij nog steeds ondervoorzitter is. Ook was hij jarenlang de voorzitter van de mandatarissenvereniging van de Volksunie, om de lokale mandatarissen te ondersteunen. Etienne bestuurde jarenlang mee de partij, vanuit het beheerscomité van de VU, later vanuit het partijbestuur.

Binnen de Volksunie heeft hij zich steeds ingezet voor de uitbouw van de partij, lokaal, regionaal en nationaal. In het arrondissementsbestuur groeide hij uit tot de voortrekker, hij zorgde voor vergaderruimten en met de ruime opbrengsten van onze mosselfeesten, werd campagne gevoerd in heel Halle-Vilvoorde en werden eveneens informatieblaadjes verspreid in heel wat plaatsen in het Pajottenland waar de VU niet zo sterk stond.In het Parlement profileerde hij zich op de staatshervorming, de toepassing van de taalwetgeving en de Vlaamse rand rond Brussel, maar ook de autonomie van de gemeenten en het welzijn. Zijn aandacht voor onze streek ging steeds ruim : van openbare werken en verkeersveiligheid, over cultuur, toerisme en monumentenbeleid, tot - zeker onderschat - welzijnsvoorzieningen, waarin onze regio lang slecht bedeeld was!

Zijn solidariteit, zijn inzet en correcte, consequente houding leverden Etienne steeds veel stemmen op. Al vele jaren is Etienne de ongeslagen stemmenkampioen van Lennik. Dit gegeven, plus de bruisende manier waarop LENNIK2000 deze gemeente momenteel bestuurt, moeten hem opnieuw burgemeester maken na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006!

Hij heeft het niet alleen gedaan natuurlijk, en dat weet hij ook wel. We hebben een goed team. Onze andere schepen, de gemeenteraadsleden en ocmw-raadsleden en het dynamisch bestuur, de campagnevoerders, tot de bijdragen van de vele vrijwilligers op onze succesrijke etentjes: allemaal hebben ze bijgedragen tot het succes.
Maar elk ambitieus team heeft ook absoluut een natuurlijke aanvoerder nodig, een inspirator. Etienne is dat voor onze Vlaamsgezinde en vooruitstrevende politieke groep in Lennik, vandaag de kleurrijke groep van LENNIK2000.
Lennik en onze streek varen er wel bij!

De jongste jaren is gebleken hoe vaak een kleine gemeente de nationale pers kan halen, dus we zijn er gerust in: Etienne mag het parlement verlaten, maar Etienne zal altijd manieren vinden om onze gezamenlijke belangen te verdedigen!

Etienne, dankuwel voor uw inzet en doe zo nog lang voort!

En voor morgen wensen wij u alvast heel graag ook nog een gelukkige zestigste verjaardag!

Waarna Etienne en zijn echtgenote Chris een kistje wijn en een fraaie ruiker bloemen mochten ontvangen. Etienne richtte ook op zijn beurt, uit oprechte dankbaarheid, een woordje tot de aanwezigen.
Hij was niet gelukkig met het verdwijnen van de partij, waarin hij zich altijd heeft thuisgevoeld, de Volksunie. Dit heeft rechtstreeks aanleiding gegeven tot het einde van zijn parlementaire carrière. Maar hij blikte zonder meer tevreden terug op de verwezenlijkte aandachtspunten en op de flinke vooruitgang die Vlaanderen geboekt heeft sinds hij politiek actief werd (eind jaren ’60), zeker ook voor Vlaams-Brabant.

Ook op het lokale vlak, waar Etienne al zeker tot 2007 verderwerkt als eerste schepen, maakte hij graag een positieve evaluatie. Het open kartel LENNIK 2000 is volgens Etienne een lijst die dicht bij de bevolking staat en daarom, zonder nationale politieke inmenging, een beleidsvisie heeft die precies op maat van onze eigen gemeente is. Vandaar het succes en de goede teamgeest die mee Lennik tot een doordacht en dynamisch bestuurde gemeente maakt. De vernieuwende kracht van onze lijst is bovendien zichtbaar in zijn vertegenwoordigers: LENNIK 2000 bracht zo onder meer onafhankelijke Lennikenaren, een ingeburgerde nieuwe Vlaming, meer vrouwen en jongeren in de gemeenteraad. De goede relaties met coalitiepartner VLD werden beklemtoond: geschillen of scheeftrekkingen ingegeven door ouderwetse dorpspolitiek zijn er niet meer bij, wel wederzijds respect en een evenwichtig beleid dat Lennik ten goede komt.

De actie van de burgemeesters en gemeentebesturen voor de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is vanuit Lennik gestart, en ook daar is Etienne fier op.
Hij beëindigde zijn dankwoord op een - niet aflatende - positieve en gedreven wijze, wat ons nog veel boeiende politieke jaren in Lennik mag doen voorspellen. Tot algemene instemming van het publiek!Brussel, 21 mei 2004.