GEMEENTEDIENSTEN

 

Burgerzaken
Cultuur, Jeugd & Sport
Milieu
Management
Ruimtelijke ordening
Informatie
Technische diensten
Burgemeester & Schepenen
Financiën
Bibliotheek
Containerpark
Gemeenteraadsleden
Werkgelegenheid
Academie Muziek-Woord-Dans
Gemeentelijke basisschool
O C M W
       
Politie
Brandweer
Wachtdienst dokters enz.
 

  Gemeentehuis Lennik
  Markt 18
  1750 Lennik

  Tel.: 02/532.41.15 (algemeen nr.)
  Fax: 02/532.21.75
  E-mail: info@lennik.be
  website: www.lennik.be

 

 

OPENINGSUREN :
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.30 tot 12.30 u
woensdag-namiddag :
van 12.30 tot 16.00 u
donderdag-avond :
van 16.00 tot 20.00 u

  


Dienst BURGERZAKEN
Burgerzaken & welzijnszaken, administratieve documenten

(1ste verdieping)

tel. :

02/531.02.34

e-mail / site : burgerzaken@lennik.be
www.lennik.be/diensten/detail/2729/burgerzaken

 

 

 

Dienst COMMUNICATIE : Onthaal, Informatie, Toerisme
(gelijkvloers)

Afhalen, inschrijven, folders, inzage documenten, ...

tel. :

02/531.02.05  

e-mail :

communicatie@lennik.be
toerisme@lennik.be

site : www.lennik.be/diensten/detail/2753/communicatie

 


 

Dienst RUIMTELIJKE ORDENING  (en Grondgebiedzaken)
(gelijkvloers)

Bouw- en verkavelingsvergunning, subsidie regenwaterputten, ...

tel. :

02/531.02.40

fax : 02/532.35.43
e-mail / site :

ruimtelijke.ordening@lennik.be
www.lennik.be/diensten/detail/2751/ruimtelijke-ordening

 

 

 

Dienst VRIJE TIJD : Cultuur, Jeugd, Sport
(2de verdieping)

contactadres voor adviesraden: cultuurraad, jeugdraad,...

tel. :

02/531.02.20  (Vrije Tijd)
02/531.02.09  (cultuur)
02/531.02.33  (jeugd)
02/531.02.05  (toerisme)

e-mail :

vrije.tijd@lennik.be
cultuur@lennik.be
jeugd@lennik.be
toerisme@lennik.be

site : www.lennik.be/cultuur
www.lennik.be/jeugd
www.lennik.be/toerisme


SPORTdienst

Sport - Sportraad

Gemeentehuis  (2de verdieping, zie dienst Vrije Tijd)

tel. :

02/531.02.38

e-mail / site :

sport@lennik.be
www.lennik.be/sport

 

SPORTHAL
Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum 'Jo Baetens'
Alfred Algoetstraat 77 - 1750 Lennik

 

 

Dienst MILIEU
Gemeentehuis (gelijkvloers)

Milieu - milieuvergunningen - milieuraad - informatie afval-ophaling
subsidies kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden, ...

tel. : 02/531.02.46
e-mail / site : milieu@lennik.be
www.lennik.be/milieu

 


Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap  (PWA)

Schapenstraat 42a - Sint-Martens-Lennik

Openingsuren :  
maandag
dinsdag
woensdag 

van 13.00 tot 16.00 u

donderdag
vrijdag 
na afspraak
tel. :

02/460.74.65

e-mail : pwa.lennik@hotmail.com

 


 


GemeenteSECRETARIS
(1ste verdieping)

Peter Mergan (sinds maart 2003) - tel. 02/531.02.32 - e-mail : peter.mergan@lennik.be

 

Personeelsdienst

tel. 02/531.02.02 - e-mail :   personeelsdienst@lennik.be


Financieel beheerder

Patrick Bombaert - tel : 02 531 02 48 - e-mail : patrick.bombaert@lennik.be


Dienst FINANCIEN
(2de verdieping)

tel. :

02/531.02.03

e-mail :

financien@lennik.be

 Openbare BIBLIOTHEEK

Schapenstraat 42 - 1750 Lennik

Bibliothecaris: Els Cleymans

volwassenenafdeling + tijdschriften
jeugdafdeling + strips
DVD-afdeling
leeszaal
mogelijkheid gebruik internet
voorleesuurtjes, activiteiten


Raadpleeg online de catalogus, de beschikbaarheid, reserveer, of verleng (via het provinciaal bibliotheeksysteem) !

Openingsuren :  
maandag :
van 16.00 tot 20.00 u
dinsdag :

van 10.00 tot 12.00 u

woensdag :

van 10.00 tot 13.00 u en
van 14.00 tot 17.00 u

donderdag :
van 18.00 tot 20.00 u
zaterdag :
van 10.00 tot 12.00 u
   
tel. :

02/532.51.59

e-mail :

lennik@bibliotheek.be
www.lennik.be/bib

 

TECHNISCHE DIENST / Openbare WERKEN
gemeentehuis

Gemeentelijke gebouwen, Facility management
Wegen en verkeer, Groendienst

tel. :

02/531.02.21
02/531.02.01

gsm : 0475/25.44.27
e-mail / site :

openbare.werken@lennik.be
mobiliteit@lennik.be
www.lennik.be/wegenwerkenGemeentelijke werkplaats, Stationsstraat z/n

 

 

CONTAINERPARK


tot 01/05/2005 : mobiel containerpark
 (gemeentelijke werkplaats Lennik, Stationsstraat z/n)


vanaf 1 april 2005 : intergemeentelijk Containerpark Pepingen - Lennik

Brugstraat (hoek Ninoofsesteenweg), te bereiken vanuit Pepingen-centrum, richting Bogaarden/Heikruis

ingang van het Intergemeentelijk Containerpark Pepingen-Lennik

Openingsuren CONTAINERPARK Lennik-Pepingen:  
maandag :
gesloten
dinsdag :
van 14.00 tot 19.00 u
woensdag :
van 14.00 tot 19.00 u
donderdag :
van 14.00 tot 19.00 u
vrijdag :

van 14.00 tot 19.00 u

zaterdag :
van 10.00 tot 17.00 u
tel. :

02/ 356 27 63 of
0474/ 31 91 69


Informatie: zie Milieudienst Lennik


 


Gemeentelijke basisSCHOOL

Gemengde basisschool: kleuter- & lagere afdeling
participatieraad

gemeenteschool@lennik.be
www.lennik.be/basisschool

Assesteenweg 125 - 1750 Lennik
tel. : 02/532.48.02

fax. : 02/532.27.61

Gebouwen Hendrik Ghijselenstraat 19
tel. : 02/582.84.19


Gemeentelijke KunstACADEMIE 'Peter Benoit'

Afdelingen: Muziek - Woord - Dans

Hendrik Ghijselenstraat 19 - 1750 Lennik
tel. : 02/532.54.65

na 16u en woensdagnamiddag

mwdacademie@lennik.be
www.lennik.be/academie

 POLITIE

Politiezone Pajottenland  (Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden, Bever)


Wijkpost Lennik
Alfred Algoetstraat 75 - 1750 Lennik

Openingsuren :  
dinsdag :
van 09.00 tot 12.00 u
woensdag :
van 13.30 tot 16.30 u
donderdag :
van 17.00 tot 20.00 u
   
tel. :

054/31.35.70

E-mail:

wijkpost.lennik@politiepajottenland.be

Noodnummer: 101


Centrale politiepost
Bruneaustraat 101 - 1755 Kester-Gooik

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 07.00 tot 22.00 u
op zon- en feestdagen :
van 09.00 tot 19.00 u
   
tel. :

054/56.60.13 - 054/31.86.40

Noodnummer: 101
fax. : 054/56.93.74
website : www.politiepajottenland.be

 


BRANDWEER

Karel Keymolenstraat 4 - 1750 Lennik

De voormalige gemeentelijke brandweerkazerne is sinds 2015 een brandweerpost als onderdeel van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Telefoonnr. voor niet-dringende, administratieve oproepen : 02/454 81 17
02/451.49.11
Noodnummer: 112
Info en contact via website: www.vlaamsbrabantwest.be

 


 

Wachtdienst dokters


Centraal telefoonnummer van de wachtdienst huisartsen Lennik-Gooik:
02/532.34.34

(de huisarts van wacht is op dit nummer te bereiken in het weekend en tijdens feestdagen)

 

Wachtdienst tandartsen


Te raadplegen op internet : www.tandarts.be/wachtdienst

Centraal oproepnummer: 070/25.40.40 voor de provincie Vlaams-Brabant.
De tandarts is beschikbaar op zon- en feestdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

 

Wachtdienst apotheken


Te raadplegen op internet : www.apotheek.be

Centraal oproepnummer: 0900-10.500  (0,45 EUR/Min)

 


 

 

O C M W  / Sociaal Huis Lennik

Frans Van der Steenstraat 6
1750 Sint-Kwintens-Lennik
Tel : 02/532.41.45
Fax : 02/532.26.01
E-mail: info@ocmw.lennik.be

Website : www.lennik.be/ocmw

OCMW /Sociaal Huis
- administratie/hoofdgebouw
Tel : 02/532.41.45
Serviceflats/WoningCentrum met Dienstverlening
WCD "Den Bleek"
(Stationsstraat)
Tel : 02/532.29.98
Buitenschoolse KinderOpvang
BKO "Het Wonderhuis"
(Assesteenweg Eizeringen)
Tel : 02/582.12.13

 
Samenstelling van de politieke bestuursorganen :
voor actuele informatie, zie de gemeentelijke website: Bestuur

 

GEGEVENS 2007-2012

 

Het Vast Bureau van het OCMW
Behandelt de steunaanvragen en de zaken van dagelijks bestuur.

Leden:

O.C.M.W.-Raad   (2007-2012)
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum behoort.
De leden worden door de gemeenteraad verkozen voor 6 jaar.

Samenstelling:

voornaam naam partij adres
Nestor Evens CD&V Kamerveldweg 9
Maurice Paternot LVB Onderstraat 22
Filip Rooselaers VL.BELANG Hemelveldweg 25
Chris Van Belle LENNIK 2000 Lombeeksestraat 19
Etienne Van Vaerenbergh LENNIK 2000 Ninoofsesteenweg 236
Marita Van der Stricht LVB Borrekeitse 26
Agnes Vereertbrugghen CD&V Steenbergstraat 15
Christian Walckiers LVB Frans Van der Steenstraat 87/2
Christiane Wauters CD&V
 (* raadslid 2007-2010)
Hemelveldweg 41
Griet De Vriendt SP.a/Groen!
 (* raadslid 2010-2013)
Espehoutstraat 43

* namen in vet: waren reeds OCMW- raadslid in de vorige legislatuur 2001-2006

 

De effectieve raadsleden van het OCMW en hun opvolgers, werden aangeduid op de eerste vergadering van de nieuwe Lennikse gemeenteraad ; de details kan je hier nalezen in de Notulen van die gemeenteraadszitting van 02/01/2007, blz. 11 (PDF-document).
Samenstelling van de politieke bestuursorganen :
voor actuele informatie, zie de gemeentelijke website, onderdeel Bestuur

 

GEGEVENS 2007-2012

 

COLLEGE

 

Burgemeester
(gemeentehuis - gelijkvloers)

Irina De Knop 02/531.02.28 (gem.h.) (vanaf 01/05/2011)
Willy De Waele   (tot  01/05/2011)

Schepenen   (2007-2013)
(gemeentehuis - 3de verdieping)

Geert De Cuyper
Eddy Warrand
Patrick Van Laethem
Filip Van Ginderdeuren
Etienne Van Vaerenbergh

Bevoegdheden van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kan je op deze pagina lezen.

 


 

Gemeenteraadsleden (2007-2012) :

voornaam naam partij adres
Geert De Cuyper LENNIK 2000 Dorekenstraat 14
Irina De Knop LVB Gustaaf Breynaertstraat 19
Yves De Muylder CD&V Ilingenstraat 16
Willy De Waele LVB Hunselveld 23
Heidi Elpers CD&V Frans Baetensstraat 6
Dorien Herremans LENNIK 2000 Henri Dunantstraat 7
Johan Huyvaert VL.BELANG Hunselstraat 38
Stefaan Jans Groen!-SP.a F. Van den Boschstraat 9
Erik O LENNIK 2000 Marktstraat 46
Paul Schoukens CD&V Ninoofsesteenweg 172
Lieve Suenens CD&V Palokenstraat 10/E
Marie-Thérèse Vander Velde LVB Vondelstraat 10
Henri Van Eeckhoudt CD&V Schapenstraat 22
Filip Van Ginderdeuren LVB Waterhoflaan 26
Joris Van Hauthem VL.BELANG Scheestraat 21
Patrick Van Laethem LVB Schapenstraat 146
Kelly Van Vlaenderen LVB Karel Keymolenstraat 2 / 2V
Ernest Vankelecom LENNIK 2000 Schapenstraat 131
Eddy Warrand LVB / onafhankelijk vanaf 2011 Waterhoflaan 11

* namen in vet: waren reeds raadslid in de vorige legislatuur 2001-2006

 

 

Actuele informatie over de samenstelling van de politieke bestuursorganen,
zie de gemeentelijke website: Bestuur

 

N.B.: De eerste versie van deze pagina was het eerste online overzicht van gemeentelijke informatie voor Lennik op het internet, voor er een echte gemeentelijke website kwam.

 


 

Vorige versie van deze pagina gemeentelijke Diensten en mandatarissen : 2013

 


 

> Terug naar de STARTpagina - webstek LENNIK 2000 / LENNIK KWADRAAT