VOOR EEN BRUISEND LENNIK

 

LENNIK 2000  vernieuwt & versterkt zijn structuren


Op 22 oktober 2011 stelde het uitgebreid bestuur van LENNIK 2000 een kernbestuur aan.

Bedoeling is de eigen werking nog te versterken, onder meer ook voor het opvolgen van de politiek-inhoudelijke lijn.


Tevens werd Etienne Van Vaerenbergh (opnieuw) tot onze voorzitter verkozen.

Tot het kernbestuur behoren ten eerste al onze gemeentelijke mandatarissen :
Etienne Van Vaerenbergh, Geert De Cuyper, Erik O,
Ernest Vankelecom, Chris Van Belle, Dorien Herremans
.

Aangevuld met deze drie verkozen kernbestuursleden :
Wim Durang, Gun Mignon, Hans Van Lierde.


Dit Dagelijks Bestuur legt verantwoording af en rapporteert op geregelde tijdstippen aan de algemene vergadering (ons uitgebreid bestuur).

In de schoot van het kernbestuur werden op 17 december vervolgens ook de volgende functies aangesteld:
Hans Van Lierde - ondervoorzitter,
Wim Durang - secretaris,
Ernest Vankelecom - penningmeester.
WD


Het kernbestuur van LENNIK 2000
(ontbreekt: Dorien Herremans)

 

 
> Terug naar de hoofdpagina van de  Webstek van LENNIK 2000 :